Umiejetnosc ta obejmuje nie tylko specyficzne techniki powszechnie utozsamione z komunikowaniem sie, tzn

Umiejętność ta obejmuje nie tylko specyficzne techniki powszechnie utożsamione z komunikowaniem się, tzn. czytanie, pisanie i mówienie, lecz również znajomość spraw, które wado zakomunikować. Uczeń powinien zrozumieć, jak dalece pożądane jest efektywne komunikowanie się oraz, że uzyskanie lepszego komunikowania się jest tym, nad czym warto pracować. Dobre komunikowanie się jest nie tylko sprawą poznania różnych technik lub otwarcia dróg porozumienia się; obejmuje także rozwój postawy akceptacji w stosunku do innych ludzi. W warunkach, gdzie istnieje dobre porozumienie, jednostki interesują się nie tylko znalezieniem bardziej adekwatnych sposobów wypowiadania się, lecz również gotowe są przysłuchiwać się innym z przychylnym zainteresowaniem i uwagą. Zdają sobie sprawę, że porozumiewanie się jest zadaniem rzeczywiście trudnym, zadaniem, które wymaga od nas wiele wysiłków i nad którym trzeba stale pracować, jeżeli chcemy doprowadzić do lepszego wzajemnego zrozumienia. Często podstawą zła w świecie jest nieadekwatność zrozumienia i niski poziom sposobów porozumiewania się. Wiele niepowodzeń w nauczaniu wynika stąd, że dzieci nie rozumieją nauczycieli, a nauczyciele nie rozumieją dzieci. Odpowiedzialność za udoskonalanie form porozumiewania się w klasie spoczywa w znacznie większym stopniu na nauczycielu niż na dzieciach. Po pierwsze nauczyciel posiada większą umiejętność porozumiewania się, a po drugie jego pozycja umożliwia mu wytworzenie takiego klimatu emocjonalnego, który albo zachęci, albo przeszkodzi w nawiązaniu porozumienia. [więcej w: leczenie endometriozy forum, usg tarczycy Warszawa, usg żył kończyn dolnych ]

DOSKONALENIE POROZUMIEWANIA SIE FUNKCJA KSZTALCENIA

DOSKONALENIE POROZUMIEWANIA SIĘ FUNKCJĄ KSZTAŁCENIA. W pewnym sensie podstawowym celem kształcenia jest udoskonalanie form porozumiewania się. Osobę niewykształconą charakteryzuje brak umiejętności adekwatnego porozumiewania się z innymi ludźmi. Nie umiejąc czytać, nie może poprzez książki porozumiewać się z przeszłością. Brak umiejętności liczenia uniemożliwia jej porozumiewanie się z innymi za pomocą pojęć arytmetycznych. Ma trudności w dyskutowaniu o sprawach świata i społeczeństwa, ponieważ nie ma podstaw, aby podjąć taką dyskusję. Łamie prawo, ponieważ nie rozumie jego przepisów lub, co jest bardziej prawdopodobne, nie umie wypowiedzieć się w sposób społecznie przyjęty i dlatego ucieka się do aspołecznych lub antyspołecznych sposobów postępowania. Nie jest w stanie ogarnąć całości stosunków łączących ją z innymi ludźmi, może, więc działać w sposób egocentryczny i nie współpracować z innymi lub stosować sposoby postępowania sprzeczne z dobrem innych osób. Osoba taka, nie rozumiejąc złożoności cywilizowanego społeczeństwa, bardzo często nie umie podjąć właściwych kroków, aby działać dla własnego dobra. Nie bierze udziału w głosowaniu, ponieważ nie rozumie ważności tego porozumiewawczego aktu. Jednym z najbardziej istotnych zadań szkoły jest zatem pomóc przyszłym obywatelom w nabyciu umiejętności komunikowania się. [przypisy: dieta w ciąży, USG tarczycy, wysiłkowe nietrzymanie moczu ]