Objawy potocznosci

Objawy potoczności, występujące w żółtaczce mechanicznej, a także w przypadkach przetoki żółciowej w związku z zaburzeniem wsysania w jelitach witaminy K wskutek braku żółci w przewodzie pokarmowym, zwalcza się dożylnymi wstrzykiwaniami 100-200 mg witaminy K, rozpuszczalnej w wodzie lub wstrzykiwaniami domięśniowymi witaminy K, rozpuszczalnej w tłuszczach. Natomiast na krwotoczność w chorobach miąższu wątroby dowóz witaminy K nie wywiera żadnego wpływu, jeżeli uszkodzenie wątroby jest znaczne, np. w ostrym zaniku wątroby i stosunkowo niewielki, jeżeli sprawność wątroby w wytwarzaniu, protrombiny nie jest bardzo upośledzona. W krwotoczności poleca się także witaminę E, która zmniejsza przepuszczalność ścian naczyniowych. Stosuje się ją w postaci dożylnych wstrzykiwań 100-300 mg. Witamina PP jest najskuteczniejszym środkiem do zwalczania swędzenia powłok, towarzyszącego często chorobom wątroby przebiegającym z żółtaczką. Stosuje się ją w postaci kwasu nikotynowego (niacyny) domięśniowo w dawce 100 mg w 170 wodnym roztworze lub doustnie 1-2 razy na dobę po 100 mg, albo w postaci amidu kwasu nikotynowego (nikotynamidu) dożylnie w dawce 100 mg. 4. Leczenie zaburzeń trawienia w chorobach wątroby i układu żółciowego Przewlekłe zaburzenia trawienne są nieraz przyczyną uszkodzeń anatomicznych i czynnościowych wątroby. Zwalczanie chorobowego stanu przewodu pokarmowego wchodzi w takich przypadkach w zakres leczenia przyczynowego. Lecz i odwrotnie sama choroba wątroby i układu żółciowego może wieść do zaburzeń trawienia czy to wskutek następowego biernego przekrwienia w przewodzie pokarmowym, czy też niedostatecznego przypływu żółci do dwunastnicy. Zaburzenia objawiają się najczęściej uporczywym wzdęciem brzucha, zaparciem stolca lub skłonnością do biegunki. Wytwarzające się w tych warunkach w jelitach gazy i inne związki mogą pogarszać sprawność miąższu wątrobowego i wywierać ujemny wpływ na przebieg jego choroby przez działanie mechaniczne i trujące. Jaskrawym dowodem tego jest zwiększenie urobilinogenurii czy też urobilinurii w chorobach wątroby i układu żółciowego po silniejszej biegunce. Stwarza się w ten sposób błędne kolo choroba wątroby w ywołuje zaburzenia trawienne, a te ze swej strony pogarszają przebieg choroby wątroby i układu żółciowego. Zatem zwalczanie wtórnych zaburzeń trawiennych wchodzi w zakres postępowania leczniczego, które ma za zadanie oszczędzać chory narząd. Temu zadaniu zadość czyni już leczenie dietetyczne. Prócz tego trzeba nieraz uciekać się także do metod odkażających przewód pokarmowy oraz regulujących oddawanie stolca. Metody te omówiłem szczegółowo w ogólnej części działu choroby jelit [przypisy: Warszawa USG genetyczne, USG ciąży, USG genetyczne ]

Zaniedbanie badania skladu morfologicznego krwi

Najmniejsze podejrzenie co, do choroby wątroby i układu żółciowego nakazuje staranne zbadanie śledziony, a także brzucha, by nie przeoczyć puchliny brzusznej. Należy zwrócić też szczególną uwagę, czy nie ma żółtaczki, już w najwcześniejszym jej okresie, gdy ona objawia się, tylko pożółtaczkowym zabarwieniem białkówek i podniebienia. Nie dość jednak stwierdzić żółtaczkę, trzeba oznaczyć jakiego jest ona pochodzenia: mechanicznego, miąższowego czy hemolitycznego. Pociąga to za sobą konieczność zbadania moczu co do bilirubiny, kału co do sterkobiliny, krwi co do bilirubiny i jej rodzaju oraz stanu oporności krwinek czerwonych względem hipotonicznych roztworów chlorku sodowego, nadto zawartości dwunastniczej co do bilirubiny oraz zbadania sprawności wątroby. Badanie skóry może wykryć prócz żółtaczki objawy utrudnienia krążenia w żyle wrotnej w postaci rozszerzenia żył powierzchownych brzucha w okolicy pępkowej i nadbrzuszu i pr zyczynić się przez to do rozpoznania choroby wątroby, zwłaszcza w przypadkach przebiegających bez puchliny brzusznej. Również stwierdzenie zmian w innych narządach może być pomocne w rozpoznaniu biernego przekrwienia wątroby jej skrobiawicy, kiły itd. Zaniedbanie badania składu morfologicznego krwi w przypadkach znacznego powiększenia wątroby i śledziony może być przyczyną mylnego rozpoznania choroby i przeoczenia białaczki czy też ziarnicy złośliwej, czerwienicy itd. Dużą rolę w rozpoznaniu odgrywają wywiady dotyczące samego chorego i jego najbliższego rodzeństwa. Rzucają one światło przede wszystkim na przyczynę choroby wątroby i układu żółciowego w postaci przewlekłych i ostrych zaburzeń trawiennych, nadużywania alkoholu, chorób zakaźnych, zaburzeń przemiany materii itd. Pomocniczą rolę w rozpoznawaniu, niemniej jednak nieraz bardzo ważką, odgrywają badania pracowniane wydzielin i wydalin krwi, badania promieniami Roentgena pęcherzyka żółciowego i przewodu pokarmowego, badania serologiczne, bakteriologiczne i in. Po stwierdzeniu choroby wątroby lub układu żółciowego należy określić sprawność wątroby za pomocą możliwie największej liczby metod. Do szczególności godne polecenia są próby kefalino cholesterolowa, hipurowa, protrombinowa, bilirubinowa i bromsulfaleinowa. Rokowanie w chorobach wątroby i układu żółciowego zależy od rodzaju choroby, jej przyczyny, stopnia sprawności wątroby i od wpływów dziedzicznych. [podobne: ginekolog Warszawa Śródmieście, usg tarczycy Warszawa, Warszawa USG genetyczne ]