Wiedza naukowa byla wtedy o wiele prostsza i dzieki naszej ignorancji moglismy miec bardziej zdecydowany sad o sprawach niz obecnie

Wiedza naukowa była wtedy o wiele prostsza i dzięki naszej ignorancji mogliśmy mieć bardziej zdecydowany sąd o sprawach niż obecnie. Im więcej dowiadujemy się o świecie i ludziach, tym bardziej nasze pewniki i łatwe uogólnienia są podważane. Zrozumiale, że zarówno nauczyciele, jak i laicy w tej dziedzinie mogą często tęsknić do dawniejszych czasów, kiedy problemy były prostsze a środki zaradcze bardziej bezpośrednie i drastyczne. Wzrastający zasób wiadomości zmusza nas jednak do uświadomienia sobie, że to, co wydaje się nam problemem prostym i symptomem, jest tylko zewnętrznym przejawem złożonych warunków, a bezpośrednie i drastyczne środki zaradcze są zarówno niewłaściwe, jak i niebezpieczne. Ponieważ nauki społeczne, włączając w to psychologię, zajmują się badaniem- organizmów, których zachowanie się jest o wiele bardziej złożone niż przedmiot badań przyrodniczych, muszą postępować naprzód wolniej i o wiele ostrożniej. Potr zeba udoskonalenia metod kształcenia i innych dziedzin nauk stosowanych jest jednak tak duża, że nie możemy czekać na końcowe rezultaty, tak jak lekarze nie mogą pozwolić sobie na czekanie, aż będą wiedzieli wszystko, co można wiedzieć o infekcjach wirusowych. Lekarze, wychowawcy i inni przedstawiciele nauk stosowanych muszą stosować taką wiedzę, jaką posiadają, aby można było przyśpieszyć lepsze zrozumienie i lepsze rozwiązanie problemów, jakie stoją przed nimi. [przypisy: ginekolog, USG genetyczne, aparaty USG ]

WZRASTAJACA ZLOZONOSC PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH

WZRASTAJĄCA ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH. Z przedstawionych problemów wynika, że gdy stawiamy przed sobą podwójne, zadanie: lepszego zrozumienia dzieci i zgodnie z tym zreformowania procesu nauczania, zagadnienie nie upraszcza się, lecz komplikuje. To jest powodem zniechęcenia wielu nauczycieli. Twierdzą oni, bowiem, że rozumienie dzieci nie rozwiązuje żadnych problemów, lecz właśnie stwarza nowe. Mówią również, że nauczanie jest pracą dostatecznie ciężką, nie należy, więc wprowadzać prób utrudniania jej. Nie powinniśmy może być zbyt krytyczni w stosunku do nauczycieli, którzy wybierają metody nauczania wypływające z przyjęcia metod skoncentrowanych na osobie nauczyciela, z systemu przewagi nauczyciela. Jeżeli postępują w ten sposób, znajdują poparcie u większości społeczeństwa, które uważa, że łatwiej zrozumieć szkoły skupiające uwagę raczej na dorosłych niż na dzieciach. Pewna ilość wybitnych szkół, jak Bostońska Łacińska Szkoła Średnia i niektóre inne stosując metody i program koncentrujące się na osobie nauczyciela osiągały w nauczaniu widoczne sukcesy. Zazwyczaj nie dostrzega się jednak faktu, że do takich szkól uczęszcza wyselekcjonowana mniejszość. Ponadto trudno byłoby określić, w jakim stopniu wyższość osiągniętego wykształcenia jest wynikiem formalnego wykształcenia otrzymanego w szkole, w jakim zaś – nieformalnego zdobytego poza szkolą. Pod niektórymi względami pedagogika znajduje się obecnie na takim poziomie, na jakim znajdowały się przed stu laty nauki przyrodnicze. [hasła pokrewne: USG tarczycy, Warszawa USG genetyczne, dieta w ciąży ]