Nie znaczy to jednak, ze szkola tradycyjna nie zaspokaja zadnych potrzeb

Nie znaczy to jednak, że szkoła tradycyjna nie zaspokaja żadnych potrzeb. Daje ona dzieciom możność spotykania się i wzajemnego oddziaływania na siebie. Umożliwia im również kontaktowanie się ze światem ludzi dorosłych poza domem. Pilny uczeń, który umie przyjąć cele szkoły koncentrujące się na osobie dorosłej (co oznacza czasem, że musi się odwrócić od swych towarzyszy i rówieśników), może znaleźć wiele rzeczy godnych uczenia się. Wartości człowieka dorosłego są na pewno przedstawione przez szkołę tradycyjną w sposób przesadny i wykrzywiony. Read more „Nie znaczy to jednak, ze szkola tradycyjna nie zaspokaja zadnych potrzeb”

BRAKI I ZALETY TRADYCYJNYCH METOD WYCHOWANIA

BRAKI I ZALETY TRADYCYJNYCH METOD WYCHOWANIA. Badając metody i treść tradycyjnych sposobów podejścia do wychowania, w których osobą centralną i dominującą jest nauczyciel, stwierdzamy, że nie są one w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb dzieci. Dzieci uczęszczają do szkoły w okresie swego szybkiego rozwoju społecznego, w którym ich zainteresowania i aktywność rozszerzają się poza rodzinę na sąsiedztwo, społeczeństwo i świat. W związku z tym szkoła może dać swój największy wkład dla zaspokojenia potrzeb najwyżej stojących w hierarchii – potrzeb w dużym stopniu społecznych, takich jak potrzeba pozycji społecznej i poczucia własnej godności, potrzeba samo wyrażenia się i twórczości. Szkoła może przyczynić się również do uwzględniania innych potrzeb, np. Read more „BRAKI I ZALETY TRADYCYJNYCH METOD WYCHOWANIA”

W klasach, w których nauczyciel dominuje, porozumiewanie sie miedzy nim a uczniami napotyka na pewne trudnosci

W klasach, w których nauczyciel dominuje, porozumiewanie się między nim a uczniami napotyka na pewne trudności. Nauczyciele uważają porozumiewanie się za proces jednokierunkowy (ad nauczyciela do ucznia) i ignorują fakt, że są odpowiedzialni za pomoc uczniom w porozumiewaniu się z nim. Utrudnia to nauczycielowi nie tylko zorientowanie się, jak skutecznie przekazuje uczniom dany przedmiot nauczania, lecz również przeszkadza mu w uzyskaniu zrozumienia uczniów, jak jednostek. Jedną z podstawowych funkcji kształcenia jest udoskonalanie porozumiewania się. Jest to zadanie szerokie i wielofazowe; na nieszczęście przy tradycyjnym systemie kształcenia ciężar porozumiewania się spoczywa nie – jak powinien – na nauczycielu, lecz na uczniu. Read more „W klasach, w których nauczyciel dominuje, porozumiewanie sie miedzy nim a uczniami napotyka na pewne trudnosci”

Nauczyciele traktuja testy raczej, jako sposób ulatwiajacy klasyfikowanie i podjecie decyzji o dzieciach, niz jako srodek oceny skutecznosci ich nauczania

Nauczyciele traktują testy raczej, jako sposób ułatwiający klasyfikowanie i podjęcie decyzji o dzieciach, niż jako środek oceny skuteczności ich nauczania. Badania porównujące metody koncentrujące się na osobie nauczyciela z metodami skoncentrowanymi na grupie wykazują, że te ostatnie są skuteczniejsze, szczególnie, jeśli chodzi o spowodowanie zmian w zachowaniu się uczniów. Dominujące stanowisko nauczyciela w klasie może również tłumić twórczość i spontaniczność młodzieży oraz potęgować konflikty i nieporozumienia. W nauczaniu skoncentrowanym na osobie nauczyciela kładzie się raczej nacisk na wiadomości i umiejętności niż na pojęcia i postawy, stąd sytuacja uczenia się cierpi na brak integracji. Chociaż może wydawać się, że w niektórych nowoczesnych szkołach sytuacja uczenia się cierpi na brak organizacji i integracji, niemniej poziom uczenia się może być tam wyższy. Read more „Nauczyciele traktuja testy raczej, jako sposób ulatwiajacy klasyfikowanie i podjecie decyzji o dzieciach, niz jako srodek oceny skutecznosci ich nauczania”