BRAKI I ZALETY TRADYCYJNYCH METOD WYCHOWANIA

BRAKI I ZALETY TRADYCYJNYCH METOD WYCHOWANIA. Badając metody i treść tradycyjnych sposobów podejścia do wychowania, w których osobą centralną i dominującą jest nauczyciel, stwierdzamy, że nie są one w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb dzieci. Dzieci uczęszczają do szkoły w okresie swego szybkiego rozwoju społecznego, w którym ich zainteresowania i aktywność rozszerzają się poza rodzinę na sąsiedztwo, społeczeństwo i świat. W związku z tym szkoła może dać swój największy wkład dla zaspokojenia potrzeb najwyżej stojących w hierarchii – potrzeb w dużym stopniu społecznych, takich jak potrzeba pozycji społecznej i poczucia własnej godności, potrzeba samo wyrażenia się i twórczości. Szkoła może przyczynić się również do uwzględniania innych potrzeb, np. potrzeby utrzymania się przy życiu i potrzeby miłości, jednak udział w zaspokajaniu tych potrzeb jest bardziej ograniczony i pośredni. Nasze analizy i dyskusje przeprowadzone w rozdziale x wykazują, że tradycyjne wychowanie – wychowanie koncentrujące się na osobie nauczyciela i charakteryzujące się przewagą nauczyciela – jest raczej niewystarczające, jeżeli chodzi o udzielanie uczniom pomocy w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb. [więcej w: grudki chłonne w gardle, Warszawa grudki chłonne w gardle, gościec postępujący ]

Powiązane tematy z artykułem: gościec postępujący gościec stawowy objawy grudki chłonne w gardle