Chociaz w klasach tych uczniowie moga nie miec mozliwosci zadawania pytan, dyskutowania lub komentowania wykladu, nauczyciel stosuje jednak stawianie pytan, egzaminowanie i prace pisemne

Chociaż w klasach tych uczniowie mogą nie mieć możliwości zadawania pytań, dyskutowania lub komentowania wykładu, nauczyciel stosuje jednak stawianie pytań, egzaminowanie i prace pisemne. Jednakże nauczyciele zbyt często nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób środki te można zastosować do dwukierunkowego porozumiewania się lub do ocenienia skuteczności własnego nauczania. Postawy opisane powyżej przeszkadzają nie tylko porozumiewać się dwukierunkowo skutecznie, lecz również mogą nie pozwalać nauczycielom w zrozumieniu osobowości uczniów. Alwn Seodel i Paul Mussen zebrali pewną liczbę studentów znanych jako skrajnie autorytatywnych lub skrajnie nie autorytatywnym nastawieniu i zestawili ich w pary. Studentom umożliwiono wzajemne poznanie się, a następnie dano kwestionariusze, które miały na celu wykazać, w jakim stopniu jeden poznał drugiego. Eksperymentatorzy stwierdzili, że osoby O nie autorytatywnym nastawieniu dały trafniejsze oceny osób aut orytatywnych niż to zrobiły osoby autorytatywne o nie autorytatywnych. Wyniki innych badań wykazały również pewną sztywność w percepcjach osób autorytatywnych. Może się więc okazać, że nauczyciel, który czuje potrzebę panowania nad klasą, podobnie jak wspomniani wyżej autorytatywnie nastawieni studenci, jest mniej zdolny do poprawnej oceny osobowości innych. Theodore M. Newcomb pisze: Jeżeli układ odniesienia jednostki jest tak ustalony, że pewne znaczenia są w nim zagubione, jednostka ta ma w tymże stopniu ograniczone możliwości komunikowania się . [hasła pokrewne: przychodnia batorego, zajęcia korekcyjno kompensacyjne definicja, rekonwalescencja po operacji przegrody nosowej ]

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia batorego rekonwalescencja po operacji przegrody nosowej zajęcia korekcyjno kompensacyjne definicja