Częstość wykrywania gruczolaka i ryzyko raka jelita grubego i śmierci AD 4

Nowotworowe stadium zaawansowania definiowano jako stadium III (choroba regionalna z rozprzestrzenianiem się tylko na regionalne węzły chłonne) lub stadium IV (odległe przerzuty) zgodnie z Amerykańskim Wspólnym Komitetem ds. Systemu Raka; w przypadku pacjentów, którzy nie przeszli takiego stopnia zaawansowania, nowotwory w zaawansowanym stadium zdefiniowano jako kod 3 (choroba w regionalnych węzłach chłonnych), kod 4 (choroba regionalna z bezpośrednim rozszerzeniem i rozprzestrzenieniem się do regionalnych węzłów chłonnych) lub kod 7 (odległe przerzuty ) zgodnie z programem SEER Programme Coding and Staging Manual 2013.27 Bliższe były nowotwory jelita ślepego, okrężnicy wstępującej, fleksji wątroby i okrężnicy poprzecznej; dystalne raki były takie w zgięciu śledziony, w okrężnicy zstępującej, esicy i odbytnicy. Przyczyny śmierci uzyskano z rejestru chorób nowotworowych i stanu umieralności. Analiza statystyczna
Zbadaliśmy, czy wskaźniki wykrywania gruczolaka lekarskiego, zaklasyfikowane albo w kwintylach, czy jako zmienna ciągła, przewidywały ryzyko wystąpienia interwałów raka jelita grubego. Zastosowaliśmy wielopoziomową regresję hazardów proporcjonalnych Coxa, dostosowując się do płci i wieku pacjenta, wskaźnik punktacji charłorficznej Charlson i wskazanie do kolonoskopii; rasa lub grupa etniczna pacjentów nie zmieniła znacząco wskaźników wykrywania gruczolaka lekarskiego i nie została uwzględniona w ostatecznym modelu. Uwzględniliśmy klasteryzację wewnątrz lekarzy i korelację wewnątrz pacjenta za pomocą modelowania marginalnego, z solidnym oszacowaniem kanapkowym macierzy kowariancji.28 Dlatego dla każdego lekarza zastosowano standaryzowaną ekspozycję (tj. Współczynnik wykrywania gruczolaka do badań przesiewowych) do przewidzieć wyniki swoich pacjentów dla wszystkich kolonoskopii, niezależnie od wskazań, po zrównoważeniu potencjalnych różnic w populacjach pacjentów. Przetestowaliśmy nieproporcjonalność współzmiennych przy użyciu warunków współzmienności czasowej w modelu głównym. Występowała niejednorodność efektu w czasie dla wieku pacjenta (.85 lat w porównaniu z> 85 lat) i wskazanie do badania diagnostycznego, ale nie dla wskaźnika wykrywania gruczolaka; włączenie terminów współzmienności czasowej nie miało wpływu na szacunki współczynnika hazardu. W związku z tym w naszym ostatecznym modelu uwzględniliśmy tylko terminy dotyczące efektów głównych.
Zmiana potencjalnej liczby nowotworów interwałowych, od najniższego do najwyższego kwintyla wskaźnika wykrycia gruczolaka, była analogiczna do liczby potrzebnej do leczenia i została obliczona jako podzielona przez różnicę ryzyka między kwintylami i 5. Różnica ryzyka była szacuje się za pomocą następującego równania: różnica ryzyka = częstość występowania (współczynnik ryzyka × częstość występowania), gdzie współczynnik ryzyka to skorygowany współczynnik ryzyka dla kwintyla 5 w stosunku do kwintyla 1, a częstość występowania to nieskorygowana częstość występowania w ciągu 10 lat obserwacji po kolonoskopii w kwintylu o najniższych wynikach.
Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute) i oprogramowania Stata, wersja 10.1 (StataCorp).
Wyniki
Colonoscopies and Physician Characteristics
Tabela 1
[patrz też: sanatorium grażyna ciechocinek, gościec objawy, przychodnia 11 listopada ]

Powiązane tematy z artykułem: gościec objawy przychodnia 11 listopada sanatorium grażyna ciechocinek