Ilosc kwasu hipurowego w moczu

Ilość kwasu hipurowego w moczu przy wykonywaniu próby hipurowej mniejsza od wyżej podanych (próba hipurowa dodatnia) świadczy o uszkodzeniu miąższu wątroby. Chociaż założenie, na którym opiera się próba hipurowa, jest ostatnio kwestionowane przez niektórych badaczy, to jednak uważa się ją w klinice za dobrą próbę w ocenie sprawności wątroby. Zwłaszcza cenna jest ona w różnicowaniu żółtaczek. Mianowicie w żółtaczce mechanicznej i hemolitycznej synteza kwasu hipurowego nie jest zakłócona, natomiast w żółtaczce miąższowej stwierdza się jej zaburzenie. Znacznie mniejsze ilości kwasu hipurowego w moczu w tej próbie stwierdza się także w chorobach wątroby przebiegających bez żółtaczki, lecz z uszkodzeniem miąższu wątrobowego. W ocenie wyników próby trzeba liczyć się ze stanem nerek, który może wpływać na wydalanie kwasu hipurowego. Posunięte zmiany w nerkach są przeciwwskazaniem do badania tą próbą sprawności wątroby. Próby czynnościowe wątroby mają ogromne znaczenie, zwłaszcza w różnicowaniu rodzaju żółtaczki, gdy wykonuje się je we wczesnym okresie żółtaczki, w pierwszych 10-14 dniach, w tym bo- wiem czasie żółtaczka miąższowa jest zwykle najsilniejsza, a wtórne uszkodzenie miąższu wątrobowego w żółtaczce mechanicznej jeszcze nie zdąży powstać. Szczególnie cenne są w tym okresie próby kefalina cholesterolowa, hipurowa i protrombinowa. Dodatni wynik tych prób świadczy o żółtaczce miąższowej, ujemny zaś o mechanicznej. Prawidłowy poziom fosfatazy w surowicy krwi przemawia w tym okresie przeciwko żółtaczce mechanicznej. Natomiast zwiększony poziom fosfatazy nie wyłącza jeszcze żółtaczki miąższowej. Dodatnia próba galaktozowa we wczesnym o kresie żółtaczki przemawia za rozległym uszkodzeniem miąższu wątroby, ujemna za żółtaczką mechaniczną. [hasła pokrewne: gościec objawy Warszawa, gościec objawy, gościec postępujący ]

Powiązane tematy z artykułem: gościec objawy gościec postępujący materac przeciwodleżynowy refundacja