Keliher powolywala sie na fakt, ze mowa – ustne porozumiewanie sie – jest narzedziem uczenia sie

Keliher powoływała się na fakt, że mowa – ustne porozumiewanie się – jest narzędziem uczenia się. Uczniowie, którzy nie mogą porozumiewać się, nie mogą się uczyć. Jedną z głównych wad metody skupiającej uwagę na osobie nauczyciela jest to, że przeszkadza uczniom w porozumiewaniu się. Wychowanie, jeśli chodzi o jego skuteczność, jak każdy inny proces społeczny, zależy od porozumiewania się. Jeżeli członkowie grupy nie mogą się swobodnie porozumiewać z przywódcą a on z nimi, ich wzajemna współpraca będzie bezskuteczna i jałowa. Trudność polega nie na tym, że nauczyciele nie uznają wartości i znaczenia porozumiewania się. Nawet najbardziej autokratyczni nauczyciele zabiegają o to, aby uczniowie ich rozumieli. Trudność polega na tym, że nauczyciele skłonni są jednak patrzeć na to zagadnienie jednostronnie. Interesuje ich jedynie, jak przekazać uczniom swoje myśli, a nie zwracają uwagi na to, że uczniowie odczuwają potrzebę porozum iewania się zarówno z nauczycielami, jak i pomiędzy sobą. Zapominają, że komunikowanie się, jeżeli ma być skuteczne, powinno być najmniej dwu-, a najlepiej trójkierunkowym procesem. Poniższy rysunek przedstawia kilka układów porozumiewania się, jakie nauczyciel może wprowadzić w stosunkach ze swoimi uczniami. Problemy porozumiewania się 1. Porozumiewanie się najmniej skuteczne. Nauczyciel utrzymuje z poszczególnymi uczniami porozumiewanie się jednotorowe. 2. [więcej w: gościec objawy, grudki chłonne w gardle, przychodnia batorego ]

Powiązane tematy z artykułem: gościec objawy grudki chłonne w gardle przychodnia batorego