Mutant ZP1 w rodzinnej niepłodności AD 3

Leczenie za pomocą intracytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika nie dało produktywnego zarodka (szczegółowe informacje znajdują się w części Metody w dodatkowym dodatku). Dwie inne siostry w rodzinie również miały niewyjaśnioną bezpłodność. Tak więc cztery z sześciu sióstr w tej rodzinie otrzymały diagnozę pierwotnej niepłodności. Badanie zostało zatwierdzone przez dwie instytucjonalne komisje etyczne (jedną w Szpitalu Odtwórczym i Genetycznym CITIC-Xiangya oraz drugą w Instytucie Rozrodu i Inżynierii Komórek Macierzystych na Centralnym Uniwersytecie Południowym) i zostało przeprowadzone w okresie od listopada 2010 r. Do sierpnia 2013 r. Wszyscy pacjenci udzielili pisemnej świadomej zgody.
Metody
Badania morfologiczne
Kompleksy wzgórka jajonośnego zebrano od członków rodziny IV-3 i IV-5 za pomocą aspiracji pęcherzykowej i hodowano przez kilka godzin przed usunięciem komórek ziarnistych w celu zapłodnienia in vitro lub wstrzyknięcia plemnika do wewnątrzjądrowego plemnika (jak wyszczególniono w sekcji Metody w Dodatku Dodatek). Oocyty badano za pomocą mikromanipulatora i mikroskopu świetlnego.
Badania genetyczne
Wybraliśmy cztery potencjalne geny (ZP1, ZP2, ZP3 i ZP4), aby zbadać potencjalne mutacje 5, 5, 16 i zastosować elektroforezę w żelu poliakryloamidowym (PAGE) i sekwencję reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) do analizy regionu kodującego i eksonu – granice imion ZP1, które znajdują się na chromosomie 11 (szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Metody w dodatkowym dodatku) .1
Badania in vitro na Oocytach
Analizowaliśmy ZP1 i ZP3 in vitro w oocytach z członka rodziny IV-5 i kontroli. Barwienie immunofluorescencyjne stosowano do znakowania przeciwciał, 7 i wybarwione próbki badano przy użyciu konfokalnego laserowego mikroskopu skaningowego (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku).
Wyniki
Charakterystyka jaj
Sześć jaj uzyskano od pacjenta wskaźnikowego i cztery jaja od piątej siostry. Pellucida strefy nie była obserwowana w żadnym jaju od pacjenta wskaźnikowego (Figura 1D). Pierwsze jajo od piątej siostry zbadano natychmiast po aspiracji pęcherzykowej, a dwa inne jaja badano po hodowli przez 3 godziny i trawiono hialuronidazą w celu usunięcia ziarnistych komórek. Żadne z tych trzech jaj nie miało zona pellucida. Nie byliśmy w stanie oddzielić czwartego jaja od komórek ziarnistych z hialuronidazą (ryc. 1E). W celu dalszych badań zamrożono wszystkie cztery jaja.
Charakterystyka Genealogiczna
Członkowie rodziny III-1 i III-2, rodzice dotkniętych kobiet, byli pierwszymi kuzynami. Niepłodność pierwotna była jedyną nieprawidłową cechą kliniczną obserwowaną u ich potomstwa (u członków rodziny IV-1, IV-3 [proband], IV-4 i IV-5)
[podobne: gonartroza leczenie, grudki chłonne w gardle, krople na zapalenie spojówek bez recepty ]

Powiązane tematy z artykułem: gonartroza leczenie grudki chłonne w gardle krople na zapalenie spojówek bez recepty