Nauczyciele traktuja testy raczej, jako sposób ulatwiajacy klasyfikowanie i podjecie decyzji o dzieciach, niz jako srodek oceny skutecznosci ich nauczania

Nauczyciele traktują testy raczej, jako sposób ułatwiający klasyfikowanie i podjęcie decyzji o dzieciach, niż jako środek oceny skuteczności ich nauczania. Badania porównujące metody koncentrujące się na osobie nauczyciela z metodami skoncentrowanymi na grupie wykazują, że te ostatnie są skuteczniejsze, szczególnie, jeśli chodzi o spowodowanie zmian w zachowaniu się uczniów. Dominujące stanowisko nauczyciela w klasie może również tłumić twórczość i spontaniczność młodzieży oraz potęgować konflikty i nieporozumienia. W nauczaniu skoncentrowanym na osobie nauczyciela kładzie się raczej nacisk na wiadomości i umiejętności niż na pojęcia i postawy, stąd sytuacja uczenia się cierpi na brak integracji. Chociaż może wydawać się, że w niektórych nowoczesnych szkołach sytuacja uczenia się cierpi na brak organizacji i integracji, niemniej poziom uczenia się może być tam wyższy. Istotne jest to, czy sytuacja uczenia się jest dobrze zintegr owana z punktu widzenia dziecka a nie nauczyciela. Sytuacja uczenia się, koncentrująca się dookoła osoby nauczyciela, stwarza sztywne, stereotypowe sposoby podchodzenia do rozwiązywania problemów. [patrz też: staw rzekomy, zajęcia korekcyjno kompensacyjne definicja, megamed bełchatów ]

Powiązane tematy z artykułem: megamed bełchatów staw rzekomy zajęcia korekcyjno kompensacyjne definicja