Obraz kliniczny a zmiany anatomopatologiczne w bledniku

Wreszcie w czasie jednego z takich zaostrzeń cechujących się zawrotami, może ulec zniszczeniu cała reszta żywego dotąd błędnika (labyrinthitis circumscripta generalisata). Objawy kliniczne takiego uogólnienia się procesu trwają różnie długo i różnie są silne. Jeśli w momencie uogólnienia była jeszcze większa część błędnika czynnościowo wydolna, wtedy objawy wyłączenia będą gwałtowne (zaburzenia równowagi, oczopląs, wymioty o znacznym nasileniu). Jeśli jednak w momencie uogólnienia wydolność czynnościowa błędnika będzie już bardzo nieznaczna, to pomimo że z anatomopatologicznego punktu widzenia niebezpieczeństwo przedostania się zakażenia do wnętrza czaszki może być równie duże lub jeszcze większe niż w przypadku pierwszym, objawy kliniczne towarzyszące uogólnieniu mogą być bardzo nikłe. Obraz kliniczny a zmiany anatomopatologiczne w błędniku Częstość ostrego zapalenia błędnika w przebiegu ropotoków usznych obliczył Hinsberg na 10/0. Częstość wystąpienia zapalenia błędnika w przebiegu zapaleń przewlekłych ucha środkowego jest około dziesięciu razy większa niż w przebiegu ostrych zapaleń ucha środkowego. Z klinicznego punktu widzenia wyróżniają się cztery zasadnicze postacie, z jakimi spotykamy się w schorzeniach błędnika: L Świeże rozlane zapalenie błędnika (labyrinthitis diffJ. fSa manifesta). II. [więcej w: gonartroza leczenie, pieczona ryba w piekarniku, staw rzekomy ]

Powiązane tematy z artykułem: gonartroza leczenie pieczona ryba w piekarniku staw rzekomy