OGÓLNE ZASADY POSTEPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I LECZNICZEGO

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I LECZNICZEGO Zapobieganie chorobom wątroby i układu żółciowego polega na unikaniu czynników uszkadzających wątrobę oraz na starannym leczeniu chorób zakaźnych, zaburzeń trawienia i przemiany materii, przewlekłej niewydolności krążenia i w ogóle chorób, które działają ujemnie na wątrobę i na układ żółciowy. Po usunięciu takiej choroby należy przez dłuższy czas oszczędzać wątrobę, gdyż upośledzenie jej sprawności, zależne od uszkodzenia przez chorobę komórek wątrobowych, ustępuje nie od razu. Leczenie w chorobach wątroby i układu żółciowego powinno być przede wszystkim przyczynowe. Prócz tego ma ono za zadanie oszczędzać chory narząd, wzmacniać jego oporność na wpływy szkodliwe, zwalczać zakażenie układu żółciowego oraz zastój żółci i usuwać lub łagodzić dolegliwości, H. LECZENIE OSZCZĘDZAJĄCE (METHODUS MEDENDI PARCENS Leczenie oszczędzające wątrobę i układ żółciowy polega na stosowaniu odpoczynku i diety oraz na usuwaniu zaburzeń trawiennych. I. Leczenie dietetyczne 1. Leczenie spoczynkowe (klinotherapia) Oszczędzanie chorego narządu w ostrych chorobach wątroby i układu żółciowego oraz w zaostrzeniach i w późniejszych okresach ich chorób przewlekłych osiąga się przede wszystkim przez bez względne leżenie w łóżku. Stosuje się je w biernym przekrwieniu wątroby, w miąższowym jej zapaleniu, w ostrym zaniku, w okresie zaostrzenia marskości wątroby, w zawale wątroby, w raku wątroby, w przypadkach zakrzepu oraz zapalenia zakrzepowego żyły wrotnej, w ostrym zapaleniu dróg żółciowych, w napadzie kamicy żółciowej. Chory powinien pozostawać w łóżku aż do wyraźnej poprawy stanu chorobowego, a po opuszczeniu łóżka nadal unikać wysiłków fizycznych i czynników szkodliwych. [hasła pokrewne: gościec postępujący, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, zajęcia korekcyjno kompensacyjne definicja ]

Powiązane tematy z artykułem: gościec postępujący pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych zajęcia korekcyjno kompensacyjne definicja