Inaktywacja hormonu tarczycy w nowotworach zrębu żołądkowo-jelitowego

Guzy zrębu żołądkowo-jelitowego (GIST) są oporne na tradycyjną chemioterapię, ale reagują na inhibitory kinazy tyrozynowej imatinib i sunitynib.1 Zastosowanie tych środków poprawiło wyniki u pacjentów, ale wiąże się z działaniami niepożądanymi, w tym niedoczynnością tarczycy.2 Wiele mechanizmów tego Efekt ten został zaproponowany, w tym zmniejszenie organifikacji jodu3 i regresji naczyń włosowatych gruczołowatych.4 W tym miejscu opisujemy odkrycie niedoczynności tarczycy wywołanej przez znaczną nadekspresję enzymu dezaktywującego hormon tarczycy typu 3 dodigena jodu (D3) w obrębie guza. Pacjenci dotknięci chorobą uzasadniają zwiększenie monitorowania i mogą wymagać supernormalnej suplementacji hormonem tarczycy.
Wprowadzenie
U 51-letniego mężczyzny stwierdzono rozległego guza brzusznego podczas operacji elekcyjnej przepukliny pachwinowej. Biorąc pod uwagę nieobecność rozsianej choroby, częściową gastrektomię i kolektomię poprzeczną z całkowitym wycięciem pierwotnego guza wykonano z celem leczniczym. Read more „Inaktywacja hormonu tarczycy w nowotworach zrębu żołądkowo-jelitowego”

Mutant ZP1 w rodzinnej niepłodności AD 6

Jednak samice myszy, które nie mają Zp1, produkują dwa rodzaje jaj: jeden z pozornie normalną zona pellucida, a drugi z luźno zorganizowaną i spuchniętą osłonką zona 24. Proponujemy, że różnicę między oocytami myszy pozbawionych Zp1 i tymi dotkniętych kobiet homozygotycznych pod względem opisywanej tutaj skracającej mutacji ZP1 wyjaśniono przez zachowanie częściowej domeny pellucida zona i brak domen C-końcowych (ogon cytoplazmatyczny i domeny transbłonowe) w zmutowanym białku, które promuje interakcje i sekwestrację innych białek pellucida .2 wewnątrzkomórkowa sekwestracja tych białek mogłaby utrudnić ich przemyt do środowiska pozakomórkowego, uniemożliwiając w ten sposób utworzenie zona pellucida (Figura 2A) i prowadząc na bezpłodność. Z drugiej strony, ilość skróconego białka ZP1 u osobników heterozygotycznych może być niewystarczająca do zsekwencjonowania innych białek pellucida zona w stopniu, w jakim funkcjonalna upośledzona jest strefa pellucida.25 Obserwacja w dotkniętej siostrą (IV-5) widocznej nieobecności Jaja otaczające ZP1 i ZP3 oraz kolokalizacja ZP1 i ZP3 w jajach (ryc. 2B) potwierdza naszą hipotezę. Read more „Mutant ZP1 w rodzinnej niepłodności AD 6”

Mutant ZP1 w rodzinnej niepłodności AD 5

(Nieututowane białko składa się z 638 aminokwasów.) Poprzednie badania wykazały, że ZP1 ma cechy pozostałych trzech białek pellucida, 5,18 z 34% dla ZP2, 23% dla ZP3 i 46% dla ZP4. Oczekuje się, że skrócone białko ZP1 będzie zawierało N-końcową sekwencję sygnałową, domenę koniczyny i pierwszą połowę domeny pelelocytów. Inne domeny, takie jak zewnętrzna łatka hydrofobowa, miejsce rozszczepienia konsensusowej furiny, domena transbłonowa, ogon cytoplazmatyczny i druga połowa domeny pelelowej strefy zona są prawdopodobnie nieobecne (Figura 3C) .1,19,20 Brak Zona Pellucida w zmutowanych Oocytach
Po rozmrożeniu czterech zamrożonych jaj od piątej siostry odzyskałyśmy dwa. W przeciwieństwie do wyników uzyskanych w jajach uzyskanych z kontroli, nie wykryto żadnych dowodów na zewnątrzkomórkowe ZP1 lub ZP3 w dwóch rozmrożonych jajach na podstawie analizy immunofluorescencyjnej lub mikroskopii konfokalnej. Read more „Mutant ZP1 w rodzinnej niepłodności AD 5”

Mutant ZP1 w rodzinnej niepłodności AD 4

Zona pellucida była całkowicie nieobecna wokół jaj, które badaliśmy od członków rodziny IV-3 i IV-5. Członkowie rodziny IV-6 i IV-7 nie byli małżeństwem i nie mieszali się z partnerem seksualnym przez ponad rok. W konsekwencji nie mogliśmy postawić diagnozy dotyczącej płodności.15,17 Członek rodziny IV-2 był jedyną osobą w IV generacji z biologicznym potomkiem (ryc. 1C). Read more „Mutant ZP1 w rodzinnej niepłodności AD 4”