Tradycyjne metody nauczania odwracaly te odpowiedzialnosc obciazajac nia dzieci, które mialy zrozumiec nauczyciela

Tradycyjne metody nauczania odwracały tę odpowiedzialność obciążając nią dzieci, które miały zrozumieć nauczyciela. Nauczyciel mówi dzieciom, co to jest, a sprawą dzieci miało być wyobrażenie sobie, co miał na myśli. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że taka postawa jest nie tylko zbytnim uproszczeniem procesu porozumiewania się, lecz również zwalnia nauczyciela od odpowiedzialności za ulepszanie własnej komunikatywności. W ostatnich latach wprowadzono kilka reform w celu udoskonalenia porozumiewania się w klasie i ulepszenia w ten sposób skuteczności kształcenia. Przeprowadzono szczegółową rewizję słów stosowanych w ćwiczeniach ortograficznych i w czytankach, aby ich zakres i treść przystosować do słów faktycznie używanych przez dzieci. Można jednak spotkać się z poglądem, że poszliśmy w tej rewizji za daleko. Przedstawiciele tego poglądu pytają: jak będzie możliwe rozszerzenie doświadczeń życiowych, jeżeli w nauczaniu ograniczymy się do tego, co dzieci już umieją? Problem przedstawiony tutaj jest jasny jak utrzymać słownictwo klasy w granicach pojęć zrozumiałych dla dzieci, a jednak kierować uczeniem się tak, aby było przeżyciem pobudzającym i rozszerzającym wiadomości. Innymi słowy, jak utrzymać słownictwo dostatecznie proste, aby zapewnić maksimum zrozumienia, i dostatecznie skomplikowane, alby maksymalnie zachęcić do uczenia się? Inni krytycy zwracają uwagę, że słownictwo przystosowane do „przeciętnego” dziecka jest zbyt trudne dla dziecka opóźnionego w rozwoju, a zbyt proste dla dziecka zdolnego. Znajdujemy się, więc w sytuacji, która powoduje frustracje zarówno dla opóźnionych w rozwoju umysłowym, jak i dla utalentowanych, których utrzymuje na miernym poziomie. [więcej w: USG genetyczne, Warszawa USG genetyczne, usg tarczycy Warszawa ]

Umiejetnosc ta obejmuje nie tylko specyficzne techniki powszechnie utozsamione z komunikowaniem sie, tzn

Umiejętność ta obejmuje nie tylko specyficzne techniki powszechnie utożsamione z komunikowaniem się, tzn. czytanie, pisanie i mówienie, lecz również znajomość spraw, które wado zakomunikować. Uczeń powinien zrozumieć, jak dalece pożądane jest efektywne komunikowanie się oraz, że uzyskanie lepszego komunikowania się jest tym, nad czym warto pracować. Dobre komunikowanie się jest nie tylko sprawą poznania różnych technik lub otwarcia dróg porozumienia się; obejmuje także rozwój postawy akceptacji w stosunku do innych ludzi. W warunkach, gdzie istnieje dobre porozumienie, jednostki interesują się nie tylko znalezieniem bardziej adekwatnych sposobów wypowiadania się, lecz również gotowe są przysłuchiwać się innym z przychylnym zainteresowaniem i uwagą. Zdają sobie sprawę, że porozumiewanie się jest zadaniem rzeczywiście trudnym, zadaniem, które wymaga od nas wiele wysiłków i nad którym trzeba stale pracować, jeżeli chcemy doprowadzić do lepszego wzajemnego zrozumienia. Często podstawą zła w świecie jest nieadekwatność zrozumienia i niski poziom sposobów porozumiewania się. Wiele niepowodzeń w nauczaniu wynika stąd, że dzieci nie rozumieją nauczycieli, a nauczyciele nie rozumieją dzieci. Odpowiedzialność za udoskonalanie form porozumiewania się w klasie spoczywa w znacznie większym stopniu na nauczycielu niż na dzieciach. Po pierwsze nauczyciel posiada większą umiejętność porozumiewania się, a po drugie jego pozycja umożliwia mu wytworzenie takiego klimatu emocjonalnego, który albo zachęci, albo przeszkodzi w nawiązaniu porozumienia. [więcej w: leczenie endometriozy forum, usg tarczycy Warszawa, usg żył kończyn dolnych ]