Zespolenie doszpikowe z odslonieciem miejsca zlamania

Zespolenie doszpikowe z odsłonięciem miejsca złamania w leczeniu stawów rzekomych kości podudzia Bohler wymienia następujące przeciwwskazania do leczenia zespoleniem doszpikowym stawów rzekomych kości podudzia: 1. Zły stan ogólny chorego. 2. Wiek chorego. powyżej 40 lat. Read more „Zespolenie doszpikowe z odslonieciem miejsca zlamania”

Leczenie bodzcowe preparatami wywolujacymi stan goraczkowy

Okres leczenia. Leczenie bodźcowe preparatami wywołującymi stan gorączkowy (wstrzyknięcie co 3 dzień); po wstrzyknięciu temperatura nie powinna przekroczyć 39°. Nerwoból nerwu trójdzielnego 3 Okras leczenia. Elektrokoagulacja zwoju Gassera poprzez otwór owalny według Kirschnera, jeżeli leczenie zachowawcze nie odnosi skutku. Zabieg jest prosty, pozbawiony niebezpieczeństwa, i można go wykonać szybko; śmiertelność po tym zabiegu nie dochodzi do 1 %, a w 80 % przypadków zabieg daje pełne wyleczenie już po pierwszej. Read more „Leczenie bodzcowe preparatami wywolujacymi stan goraczkowy”

POSTEPOWANIE W ZAMKNIETYCH ZLAMANIACH KOSTEK

POSTĘPOWANIE W ZAMKNIĘTYCH ZŁAMANIACH KOSTEK Przed przystąpieniem do leczenia powinniśmy sobie przypomnieć obowiązujące 4 główne zasady. 1. Cel leczenia polega na całkowitym odtworzeniu prawidłowego styku powierzchni stawowych; jeżeli nie osiągniemy tego, pozostanie na stałe bolesność stawu skokowego. Nastawienie złamania kostek podudzia jest niedostateczne jeżeli szpara między kostką boczną lub przyśrodkową a powierzchnią -kości skokowej jest szersza 0 1 mm w porównaniu ze stanem prawidłowym. Nastawienie daje się wykonać tym łatwiej, im wcześniej do niego przystąpimy. Read more „POSTEPOWANIE W ZAMKNIETYCH ZLAMANIACH KOSTEK”

ZAMKNIETE ZLAMANIE KOSTEK PODUDZIA

ZAMKNIĘTE ZŁAMANIE KOSTEK PODUDZIA 1. ZDJĘCIE RENTGENOWSKIE Złamania kostek podudzia. można wyleczyć tak, by nie było potem dolegliwości tylko wtedy, gdy szpara stawu zachowa wszędzie jednakową szerokość. Przemieszczenie nawet tylko o 1 mm powoduje dolegliwości statyczne, które w ciągu 10 – 20 lat doprowadzają do powstania zmian stawowych zniekształcających; toteż każde złamanie kostek podudzia powinno być nastawione z największą dokładnością. Ponieważ w tym złamaniu powikłanym. Read more „ZAMKNIETE ZLAMANIE KOSTEK PODUDZIA”

Leczenie dietetyczne

W zapatrywaniach naszych co do białka w lecznictwie dietetycznym w chorobach miąższu wątroby i układu żółciowego nastąpił od r. 1941 radykalny zwrot. Przedtem z reguły ograniczano w tych chorobach białko, wychodząc z założenia, że obciąża ono uszkodzony przez chorobę miąższ wątroby. W świetle nowoczesnych doświadczeń na zwierzętach i spostrzeżeń na ludziach pogląd ten okazał się niesłuszny. Mianowicie stwierdzono doświadczalnie, że długotrwałe znaczne zredukowanie białka w pożywieniu może wywołać nawet ostry zanik wątroby, a pożywienie mało białkowe zawierające jednocześnie dużo tłuszczów, powoduje zespól objawów zupełnie podobnych do objawów marskości wątroby. Read more „Leczenie dietetyczne”