OGÓLNE ZASADY POSTEPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I LECZNICZEGO

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I LECZNICZEGO Zapobieganie chorobom wątroby i układu żółciowego polega na unikaniu czynników uszkadzających wątrobę oraz na starannym leczeniu chorób zakaźnych, zaburzeń trawienia i przemiany materii, przewlekłej niewydolności krążenia i w ogóle chorób, które działają ujemnie na wątrobę i na układ żółciowy. Po usunięciu takiej choroby należy przez dłuższy czas oszczędzać wątrobę, gdyż upośledzenie jej sprawności, zależne od uszkodzenia przez chorobę komórek wątrobowych, ustępuje nie od razu. Leczenie w chorobach wątroby i układu żółciowego powinno być przede wszystkim przyczynowe. Prócz tego ma ono za zadanie oszczędzać chory narząd, wzmacniać jego oporność na wpływy szkodliwe, zwalczać zakażenie układu żółciowego oraz zastój żółci i usuwać lub łagodzić dolegliwości, H. LECZENIE OSZCZĘDZAJĄCE (METHODUS MEDENDI PARCENS Leczenie oszczędzające wątrobę i układ żółciowy polega na stosowaniu odpoczynku i diety oraz na usuwaniu zaburzeń trawiennych. Read more „OGÓLNE ZASADY POSTEPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I LECZNICZEGO”

Zaniedbanie badania skladu morfologicznego krwi

Najmniejsze podejrzenie co, do choroby wątroby i układu żółciowego nakazuje staranne zbadanie śledziony, a także brzucha, by nie przeoczyć puchliny brzusznej. Należy zwrócić też szczególną uwagę, czy nie ma żółtaczki, już w najwcześniejszym jej okresie, gdy ona objawia się, tylko pożółtaczkowym zabarwieniem białkówek i podniebienia. Nie dość jednak stwierdzić żółtaczkę, trzeba oznaczyć jakiego jest ona pochodzenia: mechanicznego, miąższowego czy hemolitycznego. Pociąga to za sobą konieczność zbadania moczu co do bilirubiny, kału co do sterkobiliny, krwi co do bilirubiny i jej rodzaju oraz stanu oporności krwinek czerwonych względem hipotonicznych roztworów chlorku sodowego, nadto zawartości dwunastniczej co do bilirubiny oraz zbadania sprawności wątroby. Badanie skóry może wykryć prócz żółtaczki objawy utrudnienia krążenia w żyle wrotnej w postaci rozszerzenia żył powierzchownych brzucha w okolicy pępkowej i nadbrzuszu i pr zyczynić się przez to do rozpoznania choroby wątroby, zwłaszcza w przypadkach przebiegających bez puchliny brzusznej. Read more „Zaniedbanie badania skladu morfologicznego krwi”

Ilosc kwasu hipurowego w moczu

Ilość kwasu hipurowego w moczu przy wykonywaniu próby hipurowej mniejsza od wyżej podanych (próba hipurowa dodatnia) świadczy o uszkodzeniu miąższu wątroby. Chociaż założenie, na którym opiera się próba hipurowa, jest ostatnio kwestionowane przez niektórych badaczy, to jednak uważa się ją w klinice za dobrą próbę w ocenie sprawności wątroby. Zwłaszcza cenna jest ona w różnicowaniu żółtaczek. Mianowicie w żółtaczce mechanicznej i hemolitycznej synteza kwasu hipurowego nie jest zakłócona, natomiast w żółtaczce miąższowej stwierdza się jej zaburzenie. Znacznie mniejsze ilości kwasu hipurowego w moczu w tej próbie stwierdza się także w chorobach wątroby przebiegających bez żółtaczki, lecz z uszkodzeniem miąższu wątrobowego. Read more „Ilosc kwasu hipurowego w moczu”

Nadmierne zgiecie podeszwowe stopy powoduje zlamanie tylnej krawedzi

Wskutek nadmiernej supinacji stopy kostka boczna podudzia ulega oderwaniu, a kość skokowa zwichnięciu do środka, przy czym odrywa kostkę przyśrodkową; jest to złamanie supinacyjne ze zwichnięciem kości skokowej w stronę przyśrodkową. d) Nadmierne zgięcie podeszwowe stopy powoduje złamanie tylnej krawędzi. piszczeli, a poza tym złamaniu ulega kostka boczna podudzia ze zgięcia, a przyśrodkowa ulega oderwaniu wskutek jednoczesnej pronacji. Jest to złamanie ze zwichnięciem do tyłu; pięta wystaje znacznie do tyłu. Złamanie to spotykamy najczęściej u chorych kobiet po upadku z krzesła lub ze schodów, e) Nadmierne zgięcie grzbietowe stopy doprowadza do złamania przedniej krawędzi piszczeli, a wskutek nadmiernej supinacji następuje oderwanie kostki bocznej oraz odłamanie kostki przyśrodkowej podudzia. Read more „Nadmierne zgiecie podeszwowe stopy powoduje zlamanie tylnej krawedzi”

Objawy potocznosci

Objawy potoczności, występujące w żółtaczce mechanicznej, a także w przypadkach przetoki żółciowej w związku z zaburzeniem wsysania w jelitach witaminy K wskutek braku żółci w przewodzie pokarmowym, zwalcza się dożylnymi wstrzykiwaniami 100-200 mg witaminy K, rozpuszczalnej w wodzie lub wstrzykiwaniami domięśniowymi witaminy K, rozpuszczalnej w tłuszczach. Natomiast na krwotoczność w chorobach miąższu wątroby dowóz witaminy K nie wywiera żadnego wpływu, jeżeli uszkodzenie wątroby jest znaczne, np. w ostrym zaniku wątroby i stosunkowo niewielki, jeżeli sprawność wątroby w wytwarzaniu, protrombiny nie jest bardzo upośledzona. W krwotoczności poleca się także witaminę E, która zmniejsza przepuszczalność ścian naczyniowych. Stosuje się ją w postaci dożylnych wstrzykiwań 100-300 mg. Read more „Objawy potocznosci”

Mieso zwieksza znacznie ilosc zólci watrobowej

W związku z naszymi wiadomościami z zakresu diety w chorobach wątroby i układu żółciowego, zdobytymi przeważnie empirycznie, interesujące są dane, które uzyskał w kierowanej przeze mnie klinice Jakub Węgierko w doświadczeniach na psach z zachowanym krążeniem wewnętrznym żółci. Okazało się, że woda o ciepłocie 50° C, wprowadzona do żołądka, wyraźnie zwiększa wydzielanie żółci wątrobowej w pierwszej godzinie po wprowadzaniu zmniejsza jej stężenie i zwiększa bezwzględną ilość pozostałości suchej, cholesterolu, bilirubiny, żółcianów, chlorków, azotu całkowitego i niebiałkowego. Mięso zwiększa znacznie ilość żółci wątrobowej, obniżając jednocześnie jej stężenie ogólne oraz stężenie stałych jej składników, prócz chlorków, zasobu zasad, pH i napięcia powierzchniowego, które nie ulegają większym zmianom. Tłuszcze także wzmagają wydzielanie żółci wątrobowej, obniżają ogólnie jej stężenie oraz stężenie jej składników i zwiększają bezwzględną ich ilość. Najsilniejsze działanie żółciopędne z tłuszczów wywiera oliwa, kolejno coraz mniejsze: masło, żółtka jaj i słonina. Read more „Mieso zwieksza znacznie ilosc zólci watrobowej”

Witaminy w lecznictwu chorób watroby i ukladu zólciowego

Witaminy w lecznictwu chorób wątroby i układu żółciowego. W związku z obfitym podawaniem węglowodanów niezbędne jest przy dłuższym stosowaniu leczenia dietetycznego dostarczanie choremu ustrojowi dużej ilości do 15 mg na dobę witaminy B1 która bierze czynny udział w przemianie węglowodanowej, ponieważ w razie jej niedoboru powstają z węglowodanów ciała trujące. Tę okoliczność trzeba mieć na względzie, szczególnie gdy choremu podaje się dużo cukru w różnej postaci (słodka herbata, słodzone soki owocowe, cukier gronowy dożylnie itd.), cukier bowiem i słodycze w ogóle nie zawierają wcale witaminy B1. Prócz regulowania przemiany materii węglowodanowej witamina B, odgrywa rolę także w leczeniu zwiotczenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych jako czynnik podtrzymujący prawidłowe napięcie ich ścian. W chorobach miąższu wątroby pożądane jest także dostarczanie temu witamin B2, B6, E i PP. Read more „Witaminy w lecznictwu chorób watroby i ukladu zólciowego”

Dozwolone pokarmy

Z napojów zezwala się na słodzoną herbatę i lekką kawę, natomiast nie powinien chory pić napojów alkoholowych w postaci likierów, koniaku, piwa, wódek itd., także kakao ani czekolady. Polecanego przez niektórych leczenia głodowego, które ma na pewien czas dać całkowity wypoczynek wątrobie, nie tylko nie jestem zwolennikiem, ale uważam je za metodę leczenia niewłaściwą. Istotnie, głodowanie uruchomia glikogen w wątrobie. Toteż nawet po krótkotrwałym okresie głodowania ilość glikogenu w komórkach wątroby bardzo znacznie się zmniejsza, a to pociąga za sobą obniżenie oporności wątroby na czynniki szkodliwe. Nadto głodowanie wywołuje przesunięcie równowagi kwasowo-zasadowej w stronę kwaśną i uszkadza komórki wątrobowe. Read more „Dozwolone pokarmy”

Leczenie spoczynkowe

Leczenie spoczynkowe w chorobach wątroby i układu żółciowego kojarzy się często z gorącymi okładami na prawe podżebrze w postaci gorących kataplazmów z siemienia lnianego, termoforów itp. W przewlekłych chorobach wątroby i układu żółciowego w okresie nie gorączkowym, gdy ogólny stan chorego jest zadowalający, poleca się unikać wysiłków fizycznych, wstrząśnień ciała, urazów psychicznych oraz nie uprawiać sportów. Natomiast spacery nieforsowne są pożądane. Konna jazda, tennis, piłka nożna są nieodpowiednie. 2. Read more „Leczenie spoczynkowe”

SZTUKA PERCEPCYJNA

SZTUKA PERCEPCYJNA. Innym rezultatem metod nauczania, w których dominuje osoba nauczyciela, jest przyswajanie sobie przez uczniów sztywnych, stereotypowych form postępowania zamiast form elastycznych, które można zastosować w różnych sytuacjach życiowych. A. S. Luchins przedstawił uczniom serię zadań matematycznych polegających na operowaniu dzbanami wody. Read more „SZTUKA PERCEPCYJNA”