Pecznienie ziarniny w przetoce kostnej

Pęcznienie ziarniny w przetoce kostnej, pęcznienie masy perlaka, ucisk mechaniczy od zewnątrz wywołany zgęszczeniem powietrza w przewodzie zewnętrznym lub bezpośrednim dotykaniem ucha środkowego wacikiem przy oczyszczaniu ucha, wszystko to wywoła ucisk na odsłonięty przewód błoniasty i przemieszczenie w nim chłonki wewnętrznej, co oczywiście podrażni wyspy zmysłowe żywego błędnika. Również chwilowe wzmożenie ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego doprowadzające do ewentualnego wzmożenia ciśnienia w błędniku i ustępowania chłonki wewnętrznej w kierunku podatnej, bo pozbawionej osłony kostnej części kanału błoniastego, wywoła – jako bodziec limfokinetyczny -podrażnienie błędnika. Skutki podrażnienia błędnika wywołane limfokinezą możemy obserwować klinicznie. Jeśli ucho w tym stanie ( z przetoką w pochewce błędnika) pozostawimy nadal swemu losowi, to cały błędnik będzie stopniowo wyrodniał pod wpływem przenikania jadów z ucha środkowego, w okresach zaś zaostrzenia procesu w uchu środkowym coraz dalsze części błędnika mogą ulegać procesowi chorobowemu. [patrz też: apo flutam, rehabilitacja po endoprotezie biodra, zajęcia korekcyjno kompensacyjne definicja ]

Powiązane tematy z artykułem: apo flutam rehabilitacja po endoprotezie biodra zajęcia korekcyjno kompensacyjne definicja