POSTACIE ZLAMAN


POSTACIE ZŁAMAŃ a) Złamaniu uległa przyśrodkowa lub boczna kostka podudzia, albo obydwie; widełki kostek obejmują szczelnie kość skokową, szpara stawowa ma wszędzie jednakową szerokość; rozpoznajemy złamanie kostek podudzia bez zwichnięcia kości skokowej. b) Wskutek nadmiernej pronacji stopy przyśrodkowa kostka podudzia ulega oderwaniu, podczas gdy boczna ulega złamaniu wskutek nadmiernego zgięcia, a jednocześnie kość skokowa wraz ze stopą ulega zwichnięciu w bok; szpara stawowa jest szersza po stronie przyśrodkowej . Rozpoznajemy najczęstszą postać złamania kostek podudzia: złamanie pronacyjne ze zwichnięciem bocznym kości skokowej. [hasła pokrewne: gościec postępujący, przychodnia batorego, rehabilitacja po endoprotezie biodra ]

Powiązane tematy z artykułem: gościec postępujący przychodnia batorego rehabilitacja po endoprotezie biodra