Przebyte zapalenie blednika

Przebyte zapalenie błędnika (lab yrintbitis peracta sive lab yrinthitis latens). III. Ograniczone zapalenie błędnika (labyrinthitis circumscripta). IV. Powikłane zapalenie błędnika (labyrinthitis complicata). ad. I. Labyrirubitis diffusa rnanijesta występuje, jak wiemy, zarówno w przebiegu ostrego jak i przewlekłego zapalenia ucha środkowego. Rozróżnić tu możemy dwie sytuacje: a) Stwierdzamy zapalenia ucha środkowego (ostre lub przewlekłe), oraz objawy świeżego uszkodzenia błędnika, a więc oczopląs, zaburzenia równowagi, zawroty, nudności czy ewentualnie wymioty. Czynnościowe badanie wykrywa mniejsze lub większe resztki pobudliwości ucha wewnętrznego, a więc resztki słuchu lub dodatni wynik próby cieplnej (zahamowanie lub odwrócenie oczopląsu), lub też jedno i drugie. b) Stwierdzamy zapalenie ucha środkowego oraz objawy świeżego uszkodzenia błędnika, a więc oczopląs, zaburzenia równowagi, zawroty; badanie czynnościowe stwierdza zaś zupełną niepobudliwość ucha wewnętrznego (głuchota, brak odczynu cieplnego z chorego błędnika). [hasła pokrewne: przychodnia batorego, endometrium przed okresem, świadome śnienie forum ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrium przed okresem przychodnia batorego świadome śnienie forum