SZTUKA PERCEPCYJNA

SZTUKA PERCEPCYJNA. Innym rezultatem metod nauczania, w których dominuje osoba nauczyciela, jest przyswajanie sobie przez uczniów sztywnych, stereotypowych form postępowania zamiast form elastycznych, które można zastosować w różnych sytuacjach życiowych. A. S. Luchins przedstawił uczniom serię zadań matematycznych polegających na operowaniu dzbanami wody. Podał uczniom metodę, przy zastosowaniu, której można było rozwiązać pierwsze zadania z danej serii. W dalszym ciągu uczniowie napotykali na zadania wprawdzie zupełnie proste, których jednak nie można było rozwiązać pierwszą metodą. Wielu z nich nie mogło się zorientować, że pierwsza metoda nie ma tutaj zastosowania. Studenci nie popisali się lepiej niż uczniowie. Badając przyczyny tej niezdolności do rozwiązania prostych zadań, Luchins przekonał się, że w wielu wypadkach nie uczono młodzieży myśleć, gdy mieli przed sobą zadania arytmetyczne. Uczono ich natomiast stosowania do pewnej g rupy zadań określonych działań arytmetycznych, wymagając raczej prostego naśladowania danego sposobu rozwiązywania niż analizowania sytuacji dla zrozumienia, jaką metodę należy zastosować. Instruktor pierwszego toku na wydziale chemii zauważył, że jedna z jego studentek miała duże trudności z opanowaniem materiału. Zaprosił, więc ją do swego gabinetu na rozmowę. [patrz też: pieczona ryba w piekarniku, grudki chłonne w gardle, rekonwalescencja po operacji przegrody nosowej ]

Powiązane tematy z artykułem: grudki chłonne w gardle pieczona ryba w piekarniku rekonwalescencja po operacji przegrody nosowej