W okresie przedpenicylinowym

W okresie przedpenicylinowym ostatnio skreślona sytuacja, tj. przemijające wygaśnięcie czynności ucha wewnętrznego, była dla lekarza przedmiotem szczególnej troski i niepewności. Patrząc wstecz na cały przebieg schorzenia nie trudno stwierdzić, że chodziło o surowicze zapalenie błędnika, skoro czynność ucha wewnętrznego wy- gasła tylko przemijająco. W momencie jednak, gdy lekarz stwierdził wygaśnięcie czynności ucha wewnętrznego, tracił on bezpośredni drogowskaz, czy obserwowane zapalenie błędnika należy do lekkiej postaci surowiczej, czy też przyszło do trwałego zniszczenia błędnika w przebiegu ciężkiej postaci zapalenia. Uwzględnienie okoliczności, wśród których przyszło do zapalenia błędnika, daje pewne momenty orientacyjne. Read more „W okresie przedpenicylinowym”

Nie moze byc mowy o takim postepie, jezeli my, nauczyciele, uwazamy, ze rozumienie dzieci, ich motywów postepowania i procesów uczenia sie nie jest ani potrzebne, ani wazne

Nie może być mowy o takim postępie, jeżeli my, nauczyciele, uważamy, że rozumienie dzieci, ich motywów postępowania i procesów uczenia się nie jest ani potrzebne, ani ważne. Nie może być również mowy o postępie, jeżeli ignorujemy fakt, że postawy i uczucia nauczyciela, jak również stosunek, jaki się wytworzył pomiędzy nauczycielem i klasą, mają poważny wpływ na powodzenie lub niepowodzenie programu nauczania. Dopóki będziemy uważali nauczyciela za postać centralną i dominującą w sytuacji uczenia się, dopóty będziemy postępowali, jak gdyby rozumienie dzieci i ich potrzeb było nieważne lub, w najlepszym wypadku, wyraźnie drugorzędne w stosunku do potrzeb nauczyciela, który chce przekazać materiał nauczania. STRESZCZENIE Według tradycyjnego punktu widzenia dzieciństwo jest okresem nieudolności i im prędzej dzieci przystosują swoje postępowanie do norm człowieka dorosłego, tym dla wszystkich jest lepiej. Chociaż chwalimy się, że pot rzeby dziecka rozumiemy dzisiaj o wiele lepiej niż nasi przodkowie, tradycyjny stosunek do dzieci ma jeszcze wyraźny wpływ na nasz stosunek do nich, szczególnie, gdy są w klasie. Read more „Nie moze byc mowy o takim postepie, jezeli my, nauczyciele, uwazamy, ze rozumienie dzieci, ich motywów postepowania i procesów uczenia sie nie jest ani potrzebne, ani wazne”

Nie znaczy to jednak, ze szkola tradycyjna nie zaspokaja zadnych potrzeb

Nie znaczy to jednak, że szkoła tradycyjna nie zaspokaja żadnych potrzeb. Daje ona dzieciom możność spotykania się i wzajemnego oddziaływania na siebie. Umożliwia im również kontaktowanie się ze światem ludzi dorosłych poza domem. Pilny uczeń, który umie przyjąć cele szkoły koncentrujące się na osobie dorosłej (co oznacza czasem, że musi się odwrócić od swych towarzyszy i rówieśników), może znaleźć wiele rzeczy godnych uczenia się. Wartości człowieka dorosłego są na pewno przedstawione przez szkołę tradycyjną w sposób przesadny i wykrzywiony. Read more „Nie znaczy to jednak, ze szkola tradycyjna nie zaspokaja zadnych potrzeb”

Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 5

Wskaźniki szans dla punktów końcowych oszacowane podczas hospitalizacji wskaźnika zostały oszacowane na podstawie modelu regresji logistycznej, z wartościami P obliczonymi za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona. Analizy podgrup przeprowadzono poprzez uwzględnienie terminu interakcji w modelu proporcjonalnych zagrożeń. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute). Zgodnie z planem analizy okresowej uznano, że wartość dwustronna P mniejsza niż 0,0471 wskazuje na istotność statystyczną w odniesieniu do zmiennej pierwotnej. Read more „Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 5”

Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 9

Po drugie, nie śledziliśmy wydarzeń i nie przeglądaliśmy angiogramów w ślepy sposób. Wykorzystaliśmy śmierć z dowolnej przyczyny jako główny punkt końcowy, ponieważ jest to najostrzejszy punkt końcowy i ze względu na kompletność krajowych rejestrów zgonów w każdym z uczestniczących krajów. Zdecydowaliśmy się nie przeprowadzać oddzielnego rozstrzygania drugorzędowych punktów końcowych, zarówno w celu ograniczenia wydatków, jak i ze względu na wysoką wiarygodność rejestru SWEDEHEART. Po trzecie, nie zarejestrowaliśmy wyników w odniesieniu do uszkodzeń serca, niedrożności mikrokrążenia ani zmiennych biochemicznych w rejestrze. Read more „Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 9”

Częstość wykrywania gruczolaka i ryzyko raka jelita grubego i śmierci

Udział przesiewowych badań kolonoskopowych przeprowadzanych przez lekarza, który wykrywa jeden lub więcej gruczolaków (wskaźnik wykrywania gruczolaka) jest zalecaną miarą jakości. Niewiele jednak wiadomo na temat związku między tą częstością a ryzykiem związanym z późniejszym rakiem jelita grubego (rakiem międzyrzędzia) i śmiercią. Metody
Korzystając z danych pochodzących z zintegrowanej organizacji opieki zdrowotnej, oceniliśmy związek między wskaźnikiem wykrywania gruczolaka a ryzykiem raka jelita grubego zdiagnozowanym od 6 miesięcy do 10 lat po kolonoskopii i śmierci związanej z rakiem. Przy zastosowaniu regresji Coxa nasze szacunki przypisywanego ryzyka zostały dostosowane do cech demograficznych pacjentów, wskazań do kolonoskopii i współistniejących stanów. Read more „Częstość wykrywania gruczolaka i ryzyko raka jelita grubego i śmierci”

Inaktywacja hormonu tarczycy w nowotworach zrębu żołądkowo-jelitowego AD 6

Pełne hamowanie D3 zostało potwierdzone przez blokadę inaktywacji trijodotyroniny w żywych komórkach (Figura 3A). Następnie zmierzyliśmy wpływ kwasu iopanowego na zachowanie komórek GIST-T1, stosując imatinib jako kontrolę pozytywną. Zgodnie z oczekiwaniami, imatinib zmniejszył proliferację komórek GIST-T1 (Figura 3B) i żywotność (Figura 3C) i indukował apoptozę (Figura 3D) (P <0,001 dla wszystkich trzech porównań). Nie obserwowano znaczącego wpływu na te pomiary przy hamowaniu D3 kwasem izopanowym, samodzielnie lub w połączeniu z imatynibem. Read more „Inaktywacja hormonu tarczycy w nowotworach zrębu żołądkowo-jelitowego AD 6”

Inaktywacja hormonu tarczycy w nowotworach zrębu żołądkowo-jelitowego AD 4

Nie wykryto aktywności D1 ani D2. Genotypowanie ujawniło somatyczną mutację eksonu 18 PDGFRA w próbce nowotworu. Takie mutacje PDGFRA występują w około 10% próbek pobranych od pacjentów z sporadycznymi GIST. Aby ustalić, czy bardziej popularne podtypy GIST wyrażają również D3, przeprowadziliśmy analizę Lineweavera-Burka próbek nowotworów uzyskanych od dwóch pacjentów z mutacjami eksonów KIT (obecnych w 60 do 80% GIST) i od jednego pacjenta z mutacją eksonów KIT ( obecne w 10 do 15% GIST), które wykazywały silną aktywność D3 (rysunek 1C). Read more „Inaktywacja hormonu tarczycy w nowotworach zrębu żołądkowo-jelitowego AD 4”