W okresie przedpenicylinowym

W okresie przedpenicylinowym ostatnio skreślona sytuacja, tj. przemijające wygaśnięcie czynności ucha wewnętrznego, była dla lekarza przedmiotem szczególnej troski i niepewności. Patrząc wstecz na cały przebieg schorzenia nie trudno stwierdzić, że chodziło o surowicze zapalenie błędnika, skoro czynność ucha wewnętrznego wy- gasła tylko przemijająco. W momencie jednak, gdy lekarz stwierdził wygaśnięcie czynności ucha wewnętrznego, tracił on bezpośredni drogowskaz, czy obserwowane zapalenie błędnika należy do lekkiej postaci surowiczej, czy też przyszło do trwałego zniszczenia błędnika w przebiegu ciężkiej postaci zapalenia. Uwzględnienie okoliczności, wśród których przyszło do zapalenia błędnika, daje pewne momenty orientacyjne. Read more „W okresie przedpenicylinowym”

Nie moze byc mowy o takim postepie, jezeli my, nauczyciele, uwazamy, ze rozumienie dzieci, ich motywów postepowania i procesów uczenia sie nie jest ani potrzebne, ani wazne

Nie może być mowy o takim postępie, jeżeli my, nauczyciele, uważamy, że rozumienie dzieci, ich motywów postępowania i procesów uczenia się nie jest ani potrzebne, ani ważne. Nie może być również mowy o postępie, jeżeli ignorujemy fakt, że postawy i uczucia nauczyciela, jak również stosunek, jaki się wytworzył pomiędzy nauczycielem i klasą, mają poważny wpływ na powodzenie lub niepowodzenie programu nauczania. Dopóki będziemy uważali nauczyciela za postać centralną i dominującą w sytuacji uczenia się, dopóty będziemy postępowali, jak gdyby rozumienie dzieci i ich potrzeb było nieważne lub, w najlepszym wypadku, wyraźnie drugorzędne w stosunku do potrzeb nauczyciela, który chce przekazać materiał nauczania. STRESZCZENIE Według tradycyjnego punktu widzenia dzieciństwo jest okresem nieudolności i im prędzej dzieci przystosują swoje postępowanie do norm człowieka dorosłego, tym dla wszystkich jest lepiej. Chociaż chwalimy się, że pot rzeby dziecka rozumiemy dzisiaj o wiele lepiej niż nasi przodkowie, tradycyjny stosunek do dzieci ma jeszcze wyraźny wpływ na nasz stosunek do nich, szczególnie, gdy są w klasie. Read more „Nie moze byc mowy o takim postepie, jezeli my, nauczyciele, uwazamy, ze rozumienie dzieci, ich motywów postepowania i procesów uczenia sie nie jest ani potrzebne, ani wazne”

Nie znaczy to jednak, ze szkola tradycyjna nie zaspokaja zadnych potrzeb

Nie znaczy to jednak, że szkoła tradycyjna nie zaspokaja żadnych potrzeb. Daje ona dzieciom możność spotykania się i wzajemnego oddziaływania na siebie. Umożliwia im również kontaktowanie się ze światem ludzi dorosłych poza domem. Pilny uczeń, który umie przyjąć cele szkoły koncentrujące się na osobie dorosłej (co oznacza czasem, że musi się odwrócić od swych towarzyszy i rówieśników), może znaleźć wiele rzeczy godnych uczenia się. Wartości człowieka dorosłego są na pewno przedstawione przez szkołę tradycyjną w sposób przesadny i wykrzywiony. Read more „Nie znaczy to jednak, ze szkola tradycyjna nie zaspokaja zadnych potrzeb”

Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 5

Wskaźniki szans dla punktów końcowych oszacowane podczas hospitalizacji wskaźnika zostały oszacowane na podstawie modelu regresji logistycznej, z wartościami P obliczonymi za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona. Analizy podgrup przeprowadzono poprzez uwzględnienie terminu interakcji w modelu proporcjonalnych zagrożeń. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute). Zgodnie z planem analizy okresowej uznano, że wartość dwustronna P mniejsza niż 0,0471 wskazuje na istotność statystyczną w odniesieniu do zmiennej pierwotnej. Read more „Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 5”

Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 9

Po drugie, nie śledziliśmy wydarzeń i nie przeglądaliśmy angiogramów w ślepy sposób. Wykorzystaliśmy śmierć z dowolnej przyczyny jako główny punkt końcowy, ponieważ jest to najostrzejszy punkt końcowy i ze względu na kompletność krajowych rejestrów zgonów w każdym z uczestniczących krajów. Zdecydowaliśmy się nie przeprowadzać oddzielnego rozstrzygania drugorzędowych punktów końcowych, zarówno w celu ograniczenia wydatków, jak i ze względu na wysoką wiarygodność rejestru SWEDEHEART. Po trzecie, nie zarejestrowaliśmy wyników w odniesieniu do uszkodzeń serca, niedrożności mikrokrążenia ani zmiennych biochemicznych w rejestrze. Read more „Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 9”

Zmiany w wydatkach na opiekę zdrowotną i jakość 4 lat w globalnej płatności ad

W ramach kohorty AQC z 2009 roku określiliśmy wcześniej podgrupę ryzyka organizacji, które miały doświadczenie w zarządzaniu umowami na ryzyko z BCBS i podgrupą bez ryzyka wcześniejszych organizacji, które nie miały takiego doświadczenia. Organizacje wcześniej obciążone ryzykiem były zwykle systemami o większej skali, podczas gdy organizacje nieobjęte wcześniejszym ryzykiem były mniejszymi grupami. Kohorta 2010 obejmowała wyłącznie organizacje bez ryzyka; kohorty z lat 2011 i 2012 obejmowały głównie organizacje bez wcześniejszego ryzyka. Kohorty z lat 2011 i 2012 stanowiły większość grupy kontrolnej w poprzednich ocenach AQC .1,13 Po wprowadzeniu do AQC nie mogły już służyć jako kontrole. Ta sama sytuacja dotyczyła pozostałych 15% dostawców w sieci BCBS, którzy nie byli objęci umową o ryzyko do 2012 r .; były to małe, wiejskie praktyki, które otrzymały inny zestaw aktualizacji płatności, czyniąc je niereprezentatywnymi. Read more „Zmiany w wydatkach na opiekę zdrowotną i jakość 4 lat w globalnej płatności ad”

Zmiany w wydatkach na opiekę zdrowotną i jakość 4 lat w globalnej płatności

Aby spowolnić wzrost wydatków na opiekę zdrowotną, ubezpieczyciele idą w kierunku globalnych budżetów. Coraz częściej lekarze tworzą lub przystępują do odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych (ACO), aby podjąć takie kontrakty.1-3 Od 2014 r. Medicare zawarło umowy ACO z 360 organizacjami lekarzy opiekującymi się 5,3 milionami beneficjentów4. W połączeniu z podobnym wzrostem w w sektorze prywatnym szacuje się, że 18 milionów osób w Stanach Zjednoczonych ma ubezpieczenie, w którym ich lekarze są w porozumieniach ACO.5 Massachusetts był wczesnym przełożonym reformy płatności6. Jeden z pierwszych wydarzeń nastąpił w 2009 roku, kiedy Blue Cross Blue Shield of Massachusetts (BCBS) wdrożyła Alternatywną Kontrakt Jakości (AQC), który płaci dostawcom globalny budżet dostosowany do ryzyka7. Read more „Zmiany w wydatkach na opiekę zdrowotną i jakość 4 lat w globalnej płatności”

Wpływ reformy malpraktologicznej na opiekę w szpitalu ratunkowym cd

Dla każdego zestawu modelowaliśmy trzy wyniki, korzystając z danych na poziomie spotkania i projektu badań różnicowych w różnicach. Wyniki zostały opracowane w zależności od tego, czy wizyta w oddziale ratunkowym miała miejsce w szpitalu po przejściu reformy dotyczącej nadużyć (tj. Szpital w stanie reformowanym i wizyta w okresie po reformie) w porównaniu ze szpitalem kontrolnym ( tj. ten sam szpital w okresie przed reformą lub szpital w jednym z sąsiednich stanów), po poprawieniu potencjalnych czynników zakłócających, w tym charakterystykach pacjentów, tendencjach czasowych i ustalonych cechach szpitala. Kontrolowaliśmy wiek pacjentów (w 5-letnich przyrostach), płeć, rasę i główne rozpoznanie absolutorium (zagregowane w 38 wyłącznych i wyczerpujących kategorii właściwych dla służb ratunkowych) .25 Inne zmienne kontrolne obejmowały wskaźniki z roku kalendarzowego, zależne od stanu tendencje czasowe, zależne od stanu i roku odsetki beneficjentów programu Medicare Advantage (ponieważ wizyty w oddziałach ratunkowych są wyłączone z danych) oraz stałe efekty szpitalne. Read more „Wpływ reformy malpraktologicznej na opiekę w szpitalu ratunkowym cd”