W okresie przedpenicylinowym

W okresie przedpenicylinowym ostatnio skreślona sytuacja, tj. przemijające wygaśnięcie czynności ucha wewnętrznego, była dla lekarza przedmiotem szczególnej troski i niepewności. Patrząc wstecz na cały przebieg schorzenia nie trudno stwierdzić, że chodziło o surowicze zapalenie błędnika, skoro czynność ucha wewnętrznego wy- gasła tylko przemijająco. W momencie jednak, gdy lekarz stwierdził wygaśnięcie czynności ucha wewnętrznego, tracił on bezpośredni drogowskaz, czy obserwowane zapalenie błędnika należy do lekkiej postaci surowiczej, czy też przyszło do trwałego zniszczenia błędnika w przebiegu ciężkiej postaci zapalenia. Uwzględnienie okoliczności, wśród których przyszło do zapalenia błędnika, daje pewne momenty orientacyjne. Read more „W okresie przedpenicylinowym”

Nie moze byc mowy o takim postepie, jezeli my, nauczyciele, uwazamy, ze rozumienie dzieci, ich motywów postepowania i procesów uczenia sie nie jest ani potrzebne, ani wazne

Nie może być mowy o takim postępie, jeżeli my, nauczyciele, uważamy, że rozumienie dzieci, ich motywów postępowania i procesów uczenia się nie jest ani potrzebne, ani ważne. Nie może być również mowy o postępie, jeżeli ignorujemy fakt, że postawy i uczucia nauczyciela, jak również stosunek, jaki się wytworzył pomiędzy nauczycielem i klasą, mają poważny wpływ na powodzenie lub niepowodzenie programu nauczania. Dopóki będziemy uważali nauczyciela za postać centralną i dominującą w sytuacji uczenia się, dopóty będziemy postępowali, jak gdyby rozumienie dzieci i ich potrzeb było nieważne lub, w najlepszym wypadku, wyraźnie drugorzędne w stosunku do potrzeb nauczyciela, który chce przekazać materiał nauczania. STRESZCZENIE Według tradycyjnego punktu widzenia dzieciństwo jest okresem nieudolności i im prędzej dzieci przystosują swoje postępowanie do norm człowieka dorosłego, tym dla wszystkich jest lepiej. Chociaż chwalimy się, że pot rzeby dziecka rozumiemy dzisiaj o wiele lepiej niż nasi przodkowie, tradycyjny stosunek do dzieci ma jeszcze wyraźny wpływ na nasz stosunek do nich, szczególnie, gdy są w klasie. Read more „Nie moze byc mowy o takim postepie, jezeli my, nauczyciele, uwazamy, ze rozumienie dzieci, ich motywów postepowania i procesów uczenia sie nie jest ani potrzebne, ani wazne”