Porozumiewanie sie jeszcze bardziej skuteczne

Porozumiewanie się jeszcze bardziej skuteczne. Nauczyciel utrzymuje z poszczególnymi uczniami porozumiewanie się dwutorowe i pozwala również uczniom w oparciu o zasady formalne porozumiewać się między sobą, 3. Porozumiewanie się bardziej skuteczne. Nauczyciel próbuje prowadzić z poszczególnymi uczniami porozumiewanie się dwutorowe. 4. Porozumiewanie się najskuteczniejsze. Nauczyciel staje się członkiem grupy i pozwala wszystkim członkom grupy, włączając w nią siebie, na wzajemne porozumiewanie się. Filozoficzna podstawa braku zrozumienia przez nauczycieli potrzeby szerszego wzajemnego porozumiewania się polega na tradycyjnym przekonaniu, że dorośli są ważniejsi niż dzieci. Innymi słowy uważa się, że to co nauczyciel ma do powiedzenia czy zakomunikowania jest ważniejsze od tego, co mają do powiedzenia lub zakomunikowania dzieci. Nawet jeśli bronimy poglądu, że taki właśnie powinien być stosunek pomiędzy nauczycielem a uczniem, musimy uznać po trzebę dwukierunkowego porozumiewania się w jaki sposób nauczyciele mogą się przekonać, że uczniowie ich nie rozumieją? Jeśli porozumiewanie się jest ograniczone do procesu jednokierunkowego, jak może uczeń prosić o wyjaśnienie spraw niezrozumiałych? W najbardziej tradycyjnej sytuacji uczenia się, tak bardzo popularnej w szkołach europejskich, nauczyciel wznosi pomiędzy sobą a klasą barierę psychologiczną, która jest prawie nie do przebycia. [przypisy: ginekolog Warszawa, Warszawa ginekolog, Ginekolog łódź ]

W czasie rozmowy okazalo sie, ze w szkole sredniej studentka ta byla uczennica odznaczona i otrzymala najlepsze stopnie z matematyki

W czasie rozmowy okazało się, że w szkole średniej studentka ta była uczennicą odznaczoną i otrzymała najlepsze stopnie z matematyki. Instruktor był zaskoczony. „Nie mogę zrozumieć – powiedział – że przy twojej dobrej znajomości matematyki masz obecnie trudności z rozwiązywaniem równań”. Dziewczyna odpowiedziała: „Przekona się pan, że potrafię rozwiązać prawie każde równanie, jakie mi pan da, pod warunkiem, że pan rozwiąże pierwsze”. W danym wypadku znowu mamy do czynienia z problemem nabywania umiejętności w izolacji bez jakiegokolwiek kontekstu znaczeniowego. Uczeń stosuje się do wskazówek nauczyciela i uczy się zadanych prac na pamięć, lecz nie występuje tu rzeczywiste uczenie się mające jakąś wartość praktyczną. PROBLEMY POROZUMIEWANIA SIĘ Alice V. Keliher następująco wyraża swoją opinię o fakcie, że trzyletnie dziecko używało więcej niż 11 potocznych słów w ciągu dnia, a czteroletnie 15. Pomyśleć, jak nauczyciel pięci o- i sześcioletnich dzieci tamuje ten potok przez podniesienie ręki zabraniając rozmawiać. Podziwiam, że małe dzieci są zdolne powstrzymać się od mówienia przez cztery lub pięć godzin dziennie, lecz bardziej dziwię się kontynuowaniu w szkołach tej głupoty, która odcina żywą krew intelektualnego rozwoju dzieci. [przypisy: Ginekolog łódź, usg tarczycy Warszawa, USG genetyczne ]