Porozumiewanie sie jeszcze bardziej skuteczne

Porozumiewanie się jeszcze bardziej skuteczne. Nauczyciel utrzymuje z poszczególnymi uczniami porozumiewanie się dwutorowe i pozwala również uczniom w oparciu o zasady formalne porozumiewać się między sobą, 3. Porozumiewanie się bardziej skuteczne. Nauczyciel próbuje prowadzić z poszczególnymi uczniami porozumiewanie się dwutorowe. 4. Porozumiewanie się najskuteczniejsze. Nauczyciel staje się członkiem grupy i pozwala wszystkim członkom grupy, włączając w nią siebie, na wzajemne porozumiewanie się. Filozoficzna podstawa braku zrozumienia przez nauczycieli potrzeby szerszego wzajemnego porozumiewania się polega na tradycyjnym przekonaniu, że dorośli są ważniejsi niż dzieci. Innymi słowy uważa się, że to co nauczyciel ma do powiedzenia czy zakomunikowania jest ważniejsze od tego, co mają do powiedzenia lub zakomunikowania dzieci. Nawet jeśli bronimy poglądu, że taki właśnie powinien być stosunek pomiędzy nauczycielem a uczniem, musimy uznać po trzebę dwukierunkowego porozumiewania się w jaki sposób nauczyciele mogą się przekonać, że uczniowie ich nie rozumieją? Jeśli porozumiewanie się jest ograniczone do procesu jednokierunkowego, jak może uczeń prosić o wyjaśnienie spraw niezrozumiałych? W najbardziej tradycyjnej sytuacji uczenia się, tak bardzo popularnej w szkołach europejskich, nauczyciel wznosi pomiędzy sobą a klasą barierę psychologiczną, która jest prawie nie do przebycia. [przypisy: ginekolog Warszawa, Warszawa ginekolog, Ginekolog łódź ]

ZAMKNIETE ZLAMANIE KOSTEK PODUDZIA

ZAMKNIĘTE ZŁAMANIE KOSTEK PODUDZIA 1. ZDJĘCIE RENTGENOWSKIE Złamania kostek podudzia. można wyleczyć tak, by nie było potem dolegliwości tylko wtedy, gdy szpara stawu zachowa wszędzie jednakową szerokość. Przemieszczenie nawet tylko o 1 mm powoduje dolegliwości statyczne, które w ciągu 10 – 20 lat doprowadzają do powstania zmian stawowych zniekształcających; toteż każde złamanie kostek podudzia powinno być nastawione z największą dokładnością. Ponieważ w tym złamaniu powikłanym. zwichnięciem konieczne jest usunięcie każdego milimetra przemieszczenia, musimy mieć do dyspozycji zdjęcie rentgenowskie wykonane bez zarzutu. W każdym przypadku polecamy wykonać 3 zdjęcia; przednio-tylne w skręceniu stopy w bok o 100 celem uwidocznienia przyśrodkowego odcinka szpary stawowej, następnie przednio-tylne wykonane w skręceniu stopy do środka o 10° celem uwidocznienia bocznego odcinka szpary stawowej , wreszcie trzecie w rzucie ściśle bocznym . [hasła pokrewne: usg tarczycy Warszawa, aparaty USG, ginekolog Warszawa ]