Wiedza naukowa byla wtedy o wiele prostsza i dzieki naszej ignorancji moglismy miec bardziej zdecydowany sad o sprawach niz obecnie

Wiedza naukowa była wtedy o wiele prostsza i dzięki naszej ignorancji mogliśmy mieć bardziej zdecydowany sąd o sprawach niż obecnie. Im więcej dowiadujemy się o świecie i ludziach, tym bardziej nasze pewniki i łatwe uogólnienia są podważane. Zrozumiale, że zarówno nauczyciele, jak i laicy w tej dziedzinie mogą często tęsknić do dawniejszych czasów, kiedy problemy były prostsze a środki zaradcze bardziej bezpośrednie i drastyczne. Wzrastający zasób wiadomości zmusza nas jednak do uświadomienia sobie, że to, co wydaje się nam problemem prostym i symptomem, jest tylko zewnętrznym przejawem złożonych warunków, a bezpośrednie i drastyczne środki zaradcze są zarówno niewłaściwe, jak i niebezpieczne. Ponieważ nauki społeczne, włączając w to psychologię, zajmują się badaniem- organizmów, których zachowanie się jest o wiele bardziej złożone niż przedmiot badań przyrodniczych, muszą postępować naprzód wolniej i o wiele ostrożniej. Potr zeba udoskonalenia metod kształcenia i innych dziedzin nauk stosowanych jest jednak tak duża, że nie możemy czekać na końcowe rezultaty, tak jak lekarze nie mogą pozwolić sobie na czekanie, aż będą wiedzieli wszystko, co można wiedzieć o infekcjach wirusowych. Lekarze, wychowawcy i inni przedstawiciele nauk stosowanych muszą stosować taką wiedzę, jaką posiadają, aby można było przyśpieszyć lepsze zrozumienie i lepsze rozwiązanie problemów, jakie stoją przed nimi. [przypisy: ginekolog, USG genetyczne, aparaty USG ]

Keliher powolywala sie na fakt, ze mowa – ustne porozumiewanie sie – jest narzedziem uczenia sie

Keliher powoływała się na fakt, że mowa – ustne porozumiewanie się – jest narzędziem uczenia się. Uczniowie, którzy nie mogą porozumiewać się, nie mogą się uczyć. Jedną z głównych wad metody skupiającej uwagę na osobie nauczyciela jest to, że przeszkadza uczniom w porozumiewaniu się. Wychowanie, jeśli chodzi o jego skuteczność, jak każdy inny proces społeczny, zależy od porozumiewania się. Jeżeli członkowie grupy nie mogą się swobodnie porozumiewać z przywódcą a on z nimi, ich wzajemna współpraca będzie bezskuteczna i jałowa. Trudność polega nie na tym, że nauczyciele nie uznają wartości i znaczenia porozumiewania się. Nawet najbardziej autokratyczni nauczyciele zabiegają o to, aby uczniowie ich rozumieli. Trudność polega na tym, że nauczyciele skłonni są jednak patrzeć na to zagadnienie jednostronnie. Interesuje ich jedynie, jak przekazać uczniom swoje myśli, a nie zwracają uwagi na to, że uczniowie odczuwają potrzebę porozum iewania się zarówno z nauczycielami, jak i pomiędzy sobą. Zapominają, że komunikowanie się, jeżeli ma być skuteczne, powinno być najmniej dwu-, a najlepiej trójkierunkowym procesem. Poniższy rysunek przedstawia kilka układów porozumiewania się, jakie nauczyciel może wprowadzić w stosunkach ze swoimi uczniami. Problemy porozumiewania się 1. Porozumiewanie się najmniej skuteczne. Nauczyciel utrzymuje z poszczególnymi uczniami porozumiewanie się jednotorowe. 2. [więcej w: ginekolog, USG genetyczne, usg żył kończyn dolnych ]