Poprawia sie równiez sluch i zwieksza sie pobudliwosc na bodzce limfokinetyczne

W wywiadach ustalimy, że chory nigdy dotąd nie miał podobnych objawów. Stan opisany pod a) wskazuje, że chodzi o surowiczą postać zapalenia błędnika. Obserwując w- tym przypadku dalszy przebieg schorzenia stwierdzimy, że ślady czynności ucha wewnętrznego stale się utrzymują, że spontaniczne objawy błędnikowe tracą zwolna na sile (słabnie oczopląs, uspokajają się zaburzenia równowagi, zawroty i wymioty), a pobudliwość odczynowa ucha wewnętrznego poprawia się. Poprawia się również słuch i zwiększa się pobudliwość na bodźce limfokinetyczne. Nie zawsze jednak taki jest przebieg surowiczego początkowo zapalenia. Read more „Poprawia sie równiez sluch i zwieksza sie pobudliwosc na bodzce limfokinetyczne”

Ilosc kwasu hipurowego w moczu

Ilość kwasu hipurowego w moczu przy wykonywaniu próby hipurowej mniejsza od wyżej podanych (próba hipurowa dodatnia) świadczy o uszkodzeniu miąższu wątroby. Chociaż założenie, na którym opiera się próba hipurowa, jest ostatnio kwestionowane przez niektórych badaczy, to jednak uważa się ją w klinice za dobrą próbę w ocenie sprawności wątroby. Zwłaszcza cenna jest ona w różnicowaniu żółtaczek. Mianowicie w żółtaczce mechanicznej i hemolitycznej synteza kwasu hipurowego nie jest zakłócona, natomiast w żółtaczce miąższowej stwierdza się jej zaburzenie. Znacznie mniejsze ilości kwasu hipurowego w moczu w tej próbie stwierdza się także w chorobach wątroby przebiegających bez żółtaczki, lecz z uszkodzeniem miąższu wątrobowego. Read more „Ilosc kwasu hipurowego w moczu”

OGÓLNE ZASADY POSTEPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I LECZNICZEGO

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I LECZNICZEGO Zapobieganie chorobom wątroby i układu żółciowego polega na unikaniu czynników uszkadzających wątrobę oraz na starannym leczeniu chorób zakaźnych, zaburzeń trawienia i przemiany materii, przewlekłej niewydolności krążenia i w ogóle chorób, które działają ujemnie na wątrobę i na układ żółciowy. Po usunięciu takiej choroby należy przez dłuższy czas oszczędzać wątrobę, gdyż upośledzenie jej sprawności, zależne od uszkodzenia przez chorobę komórek wątrobowych, ustępuje nie od razu. Leczenie w chorobach wątroby i układu żółciowego powinno być przede wszystkim przyczynowe. Prócz tego ma ono za zadanie oszczędzać chory narząd, wzmacniać jego oporność na wpływy szkodliwe, zwalczać zakażenie układu żółciowego oraz zastój żółci i usuwać lub łagodzić dolegliwości, H. LECZENIE OSZCZĘDZAJĄCE (METHODUS MEDENDI PARCENS Leczenie oszczędzające wątrobę i układ żółciowy polega na stosowaniu odpoczynku i diety oraz na usuwaniu zaburzeń trawiennych. Read more „OGÓLNE ZASADY POSTEPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I LECZNICZEGO”

W czasie rozmowy okazalo sie, ze w szkole sredniej studentka ta byla uczennica odznaczona i otrzymala najlepsze stopnie z matematyki

W czasie rozmowy okazało się, że w szkole średniej studentka ta była uczennicą odznaczoną i otrzymała najlepsze stopnie z matematyki. Instruktor był zaskoczony. Nie mogę zrozumieć – powiedział – że przy twojej dobrej znajomości matematyki masz obecnie trudności z rozwiązywaniem równań. Dziewczyna odpowiedziała: Przekona się pan, że potrafię rozwiązać prawie każde równanie, jakie mi pan da, pod warunkiem, że pan rozwiąże pierwsze. W danym wypadku znowu mamy do czynienia z problemem nabywania umiejętności w izolacji bez jakiegokolwiek kontekstu znaczeniowego. Read more „W czasie rozmowy okazalo sie, ze w szkole sredniej studentka ta byla uczennica odznaczona i otrzymala najlepsze stopnie z matematyki”

Porozumiewanie sie jeszcze bardziej skuteczne

Porozumiewanie się jeszcze bardziej skuteczne. Nauczyciel utrzymuje z poszczególnymi uczniami porozumiewanie się dwutorowe i pozwala również uczniom w oparciu o zasady formalne porozumiewać się między sobą, 3. Porozumiewanie się bardziej skuteczne. Nauczyciel próbuje prowadzić z poszczególnymi uczniami porozumiewanie się dwutorowe. 4. Read more „Porozumiewanie sie jeszcze bardziej skuteczne”

BRAKI I ZALETY TRADYCYJNYCH METOD WYCHOWANIA

BRAKI I ZALETY TRADYCYJNYCH METOD WYCHOWANIA. Badając metody i treść tradycyjnych sposobów podejścia do wychowania, w których osobą centralną i dominującą jest nauczyciel, stwierdzamy, że nie są one w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb dzieci. Dzieci uczęszczają do szkoły w okresie swego szybkiego rozwoju społecznego, w którym ich zainteresowania i aktywność rozszerzają się poza rodzinę na sąsiedztwo, społeczeństwo i świat. W związku z tym szkoła może dać swój największy wkład dla zaspokojenia potrzeb najwyżej stojących w hierarchii – potrzeb w dużym stopniu społecznych, takich jak potrzeba pozycji społecznej i poczucia własnej godności, potrzeba samo wyrażenia się i twórczości. Szkoła może przyczynić się również do uwzględniania innych potrzeb, np. Read more „BRAKI I ZALETY TRADYCYJNYCH METOD WYCHOWANIA”