NERWOBÓL NERWU TRÓJDZIELNEGO

NERWOBÓL NERWU TRÓJDZIELNEGO Rozpoznanie. nerwobólu nerwu trójdzielnego jest łatwe; chory doznaje znienacka, zazwyczaj bez okresu zwiastunów, bólu o niesłychanym nasileniu; niekiedy, lecz rzadko jedynie, wystąpienie bólu bywa poprzedzone drganiem i niepokojem mięśni twarzy. Termin francuski tfc douioureux oddaje dobrze istotę sprawy. Ból głowy określany przez chorych jako rwący, palący lub przenikający, należy do najsilniejszych bólów głowy, jakich ludzie w ogóle doznają. Napady rozpoczynają się zwykle w zakresie 2 lub 3 gałęzi nerwu i trwają najpierw sekundy lub minuty, po czym wzmagają się tak pod względem czasu trwania jak częstości występowania. Read more „NERWOBÓL NERWU TRÓJDZIELNEGO”

Objawy potocznosci

Objawy potoczności, występujące w żółtaczce mechanicznej, a także w przypadkach przetoki żółciowej w związku z zaburzeniem wsysania w jelitach witaminy K wskutek braku żółci w przewodzie pokarmowym, zwalcza się dożylnymi wstrzykiwaniami 100-200 mg witaminy K, rozpuszczalnej w wodzie lub wstrzykiwaniami domięśniowymi witaminy K, rozpuszczalnej w tłuszczach. Natomiast na krwotoczność w chorobach miąższu wątroby dowóz witaminy K nie wywiera żadnego wpływu, jeżeli uszkodzenie wątroby jest znaczne, np. w ostrym zaniku wątroby i stosunkowo niewielki, jeżeli sprawność wątroby w wytwarzaniu, protrombiny nie jest bardzo upośledzona. W krwotoczności poleca się także witaminę E, która zmniejsza przepuszczalność ścian naczyniowych. Stosuje się ją w postaci dożylnych wstrzykiwań 100-300 mg. Read more „Objawy potocznosci”

Jesli pamietaja jakies nazwisko, to prawdopodobnie raczej dzieki pózniejszym skojarzeniom i doswiadczeniom niz dzieki wysilkom pamieci z okresu nauki w szkole

Jeśli pamiętają jakieś nazwisko, to prawdopodobnie raczej dzięki późniejszym skojarzeniom i doświadczeniom niż dzięki wysiłkom pamięci z okresu nauki w szkole. To samo będzie się odnosiło do każdego innego materiału, jak np. zasady gramatyczne, nazwy stolic, nazwiska generałów w wojnie o niepodległość itd. , jeżeli wymaga się od dzieci, żeby się go nauczyły bez powiązania z kontekstem znaczeniowym. Niektórzy nauczyciele oponują przeciw metodzie nauczania skupiającej uwagę na dziecku lub na grupie, ponieważ – jak twierdzą – w takiej klasie brak organizacji i integracji, którą może zapewnie dzieciom nauczyciel stosujący metody bardziej tradycyjne. Read more „Jesli pamietaja jakies nazwisko, to prawdopodobnie raczej dzieki pózniejszym skojarzeniom i doswiadczeniom niz dzieki wysilkom pamieci z okresu nauki w szkole”

SZTUKA PERCEPCYJNA

SZTUKA PERCEPCYJNA. Innym rezultatem metod nauczania, w których dominuje osoba nauczyciela, jest przyswajanie sobie przez uczniów sztywnych, stereotypowych form postępowania zamiast form elastycznych, które można zastosować w różnych sytuacjach życiowych. A. S. Luchins przedstawił uczniom serię zadań matematycznych polegających na operowaniu dzbanami wody. Read more „SZTUKA PERCEPCYJNA”

W czasie rozmowy okazalo sie, ze w szkole sredniej studentka ta byla uczennica odznaczona i otrzymala najlepsze stopnie z matematyki

W czasie rozmowy okazało się, że w szkole średniej studentka ta była uczennicą odznaczoną i otrzymała najlepsze stopnie z matematyki. Instruktor był zaskoczony. Nie mogę zrozumieć – powiedział – że przy twojej dobrej znajomości matematyki masz obecnie trudności z rozwiązywaniem równań. Dziewczyna odpowiedziała: Przekona się pan, że potrafię rozwiązać prawie każde równanie, jakie mi pan da, pod warunkiem, że pan rozwiąże pierwsze. W danym wypadku znowu mamy do czynienia z problemem nabywania umiejętności w izolacji bez jakiegokolwiek kontekstu znaczeniowego. Read more „W czasie rozmowy okazalo sie, ze w szkole sredniej studentka ta byla uczennica odznaczona i otrzymala najlepsze stopnie z matematyki”

Keliher powolywala sie na fakt, ze mowa – ustne porozumiewanie sie – jest narzedziem uczenia sie

Keliher powoływała się na fakt, że mowa – ustne porozumiewanie się – jest narzędziem uczenia się. Uczniowie, którzy nie mogą porozumiewać się, nie mogą się uczyć. Jedną z głównych wad metody skupiającej uwagę na osobie nauczyciela jest to, że przeszkadza uczniom w porozumiewaniu się. Wychowanie, jeśli chodzi o jego skuteczność, jak każdy inny proces społeczny, zależy od porozumiewania się. Jeżeli członkowie grupy nie mogą się swobodnie porozumiewać z przywódcą a on z nimi, ich wzajemna współpraca będzie bezskuteczna i jałowa. Read more „Keliher powolywala sie na fakt, ze mowa – ustne porozumiewanie sie – jest narzedziem uczenia sie”