Taki tez oczoplas uwazamy za typowy dla tego schorzenia

We wszystkich omówionych powyżej sytuacjach klinicznych sulfonamidy i penicylina poprawiły zasadniczo rokowanie przebiegu tych schorzeń, przede wszystkim w· odniesieniu do wystąpienia powikłań śródczaszkowych. Jeśli przyjrzymy się bliżej samoistnym objawom świeżego zapalenia błędnika, to stwierdzimy niekiedy w pierwszych godzinach, że oczopląs może czasem uderzać w stronę chorego ucha (jako oczopląs podrażnienia), że jednak rychło odwraca się i uderza w stronę błędnika zdrowego. Taki też oczopląs uważamy za typowy dla tego schorzenia. Jest on zwykle poziomo-obrotowy, szybki, raczej drobno falisty. Próba mijania wypada typowo w kierunku wolnej fazy oczopląsu. Read more „Taki tez oczoplas uwazamy za typowy dla tego schorzenia”

PORAZENIE NERWU TWARZOWEGO

PORAŻENIE NERWU TWARZOWEGO Przed decyzją operacyjnego leczenia porażenia nerwu twarzowego musimy rozpatrzyć przyczynę oraz czas trwania porażenia. W porażeniu nerwu twarzowego w grę wchodzą następujące przyczyny: 1. Złamanie podstawy czaszki z uszkodzeniem ściany tylnej przewodu słuchowego zewnętrznego kostnego. Jeżeli porażenie całkowite występuje bezpośrednio po wypadku, świadczy to o zmiażdżeniu lup przecięciu nerwu w obrębie kanału nerwu twarzowego przez odłamek kostny; po usunięciu odłamka i ułożeniu go w kanale czynność nerwu wraca. W razie gdy porażenie zjawia się dopiero w kilka dni po wypadku, przyczyna polega na ucisku nerwu przez krwiak powstały po złamaniu piramidy kości skroniowej; w tych przypadkach możemy spokojnie zająć stanowisko wyczekujące, ponieważ porażenie cofa się wówczas samoistnie po upływie kilku tygodni. Read more „PORAZENIE NERWU TWARZOWEGO”

Leczenie dietetyczne

W zapatrywaniach naszych co do białka w lecznictwie dietetycznym w chorobach miąższu wątroby i układu żółciowego nastąpił od r. 1941 radykalny zwrot. Przedtem z reguły ograniczano w tych chorobach białko, wychodząc z założenia, że obciąża ono uszkodzony przez chorobę miąższ wątroby. W świetle nowoczesnych doświadczeń na zwierzętach i spostrzeżeń na ludziach pogląd ten okazał się niesłuszny. Mianowicie stwierdzono doświadczalnie, że długotrwałe znaczne zredukowanie białka w pożywieniu może wywołać nawet ostry zanik wątroby, a pożywienie mało białkowe zawierające jednocześnie dużo tłuszczów, powoduje zespól objawów zupełnie podobnych do objawów marskości wątroby. Read more „Leczenie dietetyczne”

Dozwolone pokarmy

Z napojów zezwala się na słodzoną herbatę i lekką kawę, natomiast nie powinien chory pić napojów alkoholowych w postaci likierów, koniaku, piwa, wódek itd., także kakao ani czekolady. Polecanego przez niektórych leczenia głodowego, które ma na pewien czas dać całkowity wypoczynek wątrobie, nie tylko nie jestem zwolennikiem, ale uważam je za metodę leczenia niewłaściwą. Istotnie, głodowanie uruchomia glikogen w wątrobie. Toteż nawet po krótkotrwałym okresie głodowania ilość glikogenu w komórkach wątroby bardzo znacznie się zmniejsza, a to pociąga za sobą obniżenie oporności wątroby na czynniki szkodliwe. Nadto głodowanie wywołuje przesunięcie równowagi kwasowo-zasadowej w stronę kwaśną i uszkadza komórki wątrobowe. Read more „Dozwolone pokarmy”

Umiejetnosc ta obejmuje nie tylko specyficzne techniki powszechnie utozsamione z komunikowaniem sie, tzn

Umiejętność ta obejmuje nie tylko specyficzne techniki powszechnie utożsamione z komunikowaniem się, tzn. czytanie, pisanie i mówienie, lecz również znajomość spraw, które wado zakomunikować. Uczeń powinien zrozumieć, jak dalece pożądane jest efektywne komunikowanie się oraz, że uzyskanie lepszego komunikowania się jest tym, nad czym warto pracować. Dobre komunikowanie się jest nie tylko sprawą poznania różnych technik lub otwarcia dróg porozumienia się; obejmuje także rozwój postawy akceptacji w stosunku do innych ludzi. W warunkach, gdzie istnieje dobre porozumienie, jednostki interesują się nie tylko znalezieniem bardziej adekwatnych sposobów wypowiadania się, lecz również gotowe są przysłuchiwać się innym z przychylnym zainteresowaniem i uwagą. Read more „Umiejetnosc ta obejmuje nie tylko specyficzne techniki powszechnie utozsamione z komunikowaniem sie, tzn”

Mutant ZP1 w rodzinnej niepłodności AD 3

Leczenie za pomocą intracytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika nie dało produktywnego zarodka (szczegółowe informacje znajdują się w części Metody w dodatkowym dodatku). Dwie inne siostry w rodzinie również miały niewyjaśnioną bezpłodność. Tak więc cztery z sześciu sióstr w tej rodzinie otrzymały diagnozę pierwotnej niepłodności. Badanie zostało zatwierdzone przez dwie instytucjonalne komisje etyczne (jedną w Szpitalu Odtwórczym i Genetycznym CITIC-Xiangya oraz drugą w Instytucie Rozrodu i Inżynierii Komórek Macierzystych na Centralnym Uniwersytecie Południowym) i zostało przeprowadzone w okresie od listopada 2010 r. Read more „Mutant ZP1 w rodzinnej niepłodności AD 3”

Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 8

Bardziej skuteczne może być zaburzenie formowania skrzepu farmakologicznie. Ten wniosek został zasugerowany przez badanie INFUSE-AMI (A 2 × 2 czynnikowa, Randomizowana, wieloośrodkowa, jedno-ślepa ocena śródczaszkowego wlewu Abciximabu i trombektomii aspiracyjnej u pacjentów poddawanych przezskórną interwencją wieńcową w przypadku zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST) .25 In INFUSE-AMI, śródokresowy bolus inhibitora glikoproteiny IIb / IIIa, abciximab, był skuteczny w zmniejszaniu wielkości zawału, podczas gdy trombektomia za pomocą ręcznego zasysania nie była. Aspiracja zakrzepu może nie być procedurą wolną od ryzyka. Może wystąpić embolizacja ogólnoustrojowa26, aw ostatniej metaanalizie aspiracja zakrzepu wiązała się z tendencją do zwiększonego wskaźnika udaru (P = 0,06) .14 Jednak w badaniu TASTE nie było znaczącej różnicy między grupami w wskaźniki udaru i powikłania neurologiczne. Read more „Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 8”