W okresie przedpenicylinowym

W okresie przedpenicylinowym ostatnio skreślona sytuacja, tj. przemijające wygaśnięcie czynności ucha wewnętrznego, była dla lekarza przedmiotem szczególnej troski i niepewności. Patrząc wstecz na cały przebieg schorzenia nie trudno stwierdzić, że chodziło o surowicze zapalenie błędnika, skoro czynność ucha wewnętrznego wy- gasła tylko przemijająco. W momencie jednak, gdy lekarz stwierdził wygaśnięcie czynności ucha wewnętrznego, tracił on bezpośredni drogowskaz, czy obserwowane zapalenie błędnika należy do lekkiej postaci surowiczej, czy też przyszło do trwałego zniszczenia błędnika w przebiegu ciężkiej postaci zapalenia. Uwzględnienie okoliczności, wśród których przyszło do zapalenia błędnika, daje pewne momenty orientacyjne. Read more „W okresie przedpenicylinowym”

Leczenie bodzcowe preparatami wywolujacymi stan goraczkowy

Okres leczenia. Leczenie bodźcowe preparatami wywołującymi stan gorączkowy (wstrzyknięcie co 3 dzień); po wstrzyknięciu temperatura nie powinna przekroczyć 39°. Nerwoból nerwu trójdzielnego 3 Okras leczenia. Elektrokoagulacja zwoju Gassera poprzez otwór owalny według Kirschnera, jeżeli leczenie zachowawcze nie odnosi skutku. Zabieg jest prosty, pozbawiony niebezpieczeństwa, i można go wykonać szybko; śmiertelność po tym zabiegu nie dochodzi do 1 %, a w 80 % przypadków zabieg daje pełne wyleczenie już po pierwszej. Read more „Leczenie bodzcowe preparatami wywolujacymi stan goraczkowy”

Zespolenie doszpikowe z odslonieciem miejsca zlamania

Zespolenie doszpikowe z odsłonięciem miejsca złamania w leczeniu stawów rzekomych kości podudzia Bohler wymienia następujące przeciwwskazania do leczenia zespoleniem doszpikowym stawów rzekomych kości podudzia: 1. Zły stan ogólny chorego. 2. Wiek chorego. powyżej 40 lat. Read more „Zespolenie doszpikowe z odslonieciem miejsca zlamania”

OGÓLNE ZASADY POSTEPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I LECZNICZEGO

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I LECZNICZEGO Zapobieganie chorobom wątroby i układu żółciowego polega na unikaniu czynników uszkadzających wątrobę oraz na starannym leczeniu chorób zakaźnych, zaburzeń trawienia i przemiany materii, przewlekłej niewydolności krążenia i w ogóle chorób, które działają ujemnie na wątrobę i na układ żółciowy. Po usunięciu takiej choroby należy przez dłuższy czas oszczędzać wątrobę, gdyż upośledzenie jej sprawności, zależne od uszkodzenia przez chorobę komórek wątrobowych, ustępuje nie od razu. Leczenie w chorobach wątroby i układu żółciowego powinno być przede wszystkim przyczynowe. Prócz tego ma ono za zadanie oszczędzać chory narząd, wzmacniać jego oporność na wpływy szkodliwe, zwalczać zakażenie układu żółciowego oraz zastój żółci i usuwać lub łagodzić dolegliwości, H. LECZENIE OSZCZĘDZAJĄCE (METHODUS MEDENDI PARCENS Leczenie oszczędzające wątrobę i układ żółciowy polega na stosowaniu odpoczynku i diety oraz na usuwaniu zaburzeń trawiennych. Read more „OGÓLNE ZASADY POSTEPOWANIA ZAPOBIEGAWCZEGO I LECZNICZEGO”

Witaminy w lecznictwu chorób watroby i ukladu zólciowego

Witaminy w lecznictwu chorób wątroby i układu żółciowego. W związku z obfitym podawaniem węglowodanów niezbędne jest przy dłuższym stosowaniu leczenia dietetycznego dostarczanie choremu ustrojowi dużej ilości do 15 mg na dobę witaminy B1 która bierze czynny udział w przemianie węglowodanowej, ponieważ w razie jej niedoboru powstają z węglowodanów ciała trujące. Tę okoliczność trzeba mieć na względzie, szczególnie gdy choremu podaje się dużo cukru w różnej postaci (słodka herbata, słodzone soki owocowe, cukier gronowy dożylnie itd.), cukier bowiem i słodycze w ogóle nie zawierają wcale witaminy B1. Prócz regulowania przemiany materii węglowodanowej witamina B, odgrywa rolę także w leczeniu zwiotczenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych jako czynnik podtrzymujący prawidłowe napięcie ich ścian. W chorobach miąższu wątroby pożądane jest także dostarczanie temu witamin B2, B6, E i PP. Read more „Witaminy w lecznictwu chorób watroby i ukladu zólciowego”

DOSKONALENIE POROZUMIEWANIA SIE FUNKCJA KSZTALCENIA

DOSKONALENIE POROZUMIEWANIA SIĘ FUNKCJĄ KSZTAŁCENIA. W pewnym sensie podstawowym celem kształcenia jest udoskonalanie form porozumiewania się. Osobę niewykształconą charakteryzuje brak umiejętności adekwatnego porozumiewania się z innymi ludźmi. Nie umiejąc czytać, nie może poprzez książki porozumiewać się z przeszłością. Brak umiejętności liczenia uniemożliwia jej porozumiewanie się z innymi za pomocą pojęć arytmetycznych. Read more „DOSKONALENIE POROZUMIEWANIA SIE FUNKCJA KSZTALCENIA”

WZRASTAJACA ZLOZONOSC PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH

WZRASTAJĄCA ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH. Z przedstawionych problemów wynika, że gdy stawiamy przed sobą podwójne, zadanie: lepszego zrozumienia dzieci i zgodnie z tym zreformowania procesu nauczania, zagadnienie nie upraszcza się, lecz komplikuje. To jest powodem zniechęcenia wielu nauczycieli. Twierdzą oni, bowiem, że rozumienie dzieci nie rozwiązuje żadnych problemów, lecz właśnie stwarza nowe. Mówią również, że nauczanie jest pracą dostatecznie ciężką, nie należy, więc wprowadzać prób utrudniania jej. Read more „WZRASTAJACA ZLOZONOSC PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH”