Leczenie dietetyczne

W zapatrywaniach naszych co do białka w lecznictwie dietetycznym w chorobach miąższu wątroby i układu żółciowego nastąpił od r. 1941 radykalny zwrot. Przedtem z reguły ograniczano w tych chorobach białko, wychodząc z założenia, że obciąża ono uszkodzony przez chorobę miąższ wątroby. W świetle nowoczesnych doświadczeń na zwierzętach i spostrzeżeń na ludziach pogląd ten okazał się niesłuszny. Mianowicie stwierdzono doświadczalnie, że długotrwałe znaczne zredukowanie białka w pożywieniu może wywołać nawet ostry zanik wątroby, a pożywienie mało białkowe zawierające jednocześnie dużo tłuszczów, powoduje zespól objawów zupełnie podobnych do objawów marskości wątroby. Read more „Leczenie dietetyczne”

Mieso zwieksza znacznie ilosc zólci watrobowej

W związku z naszymi wiadomościami z zakresu diety w chorobach wątroby i układu żółciowego, zdobytymi przeważnie empirycznie, interesujące są dane, które uzyskał w kierowanej przeze mnie klinice Jakub Węgierko w doświadczeniach na psach z zachowanym krążeniem wewnętrznym żółci. Okazało się, że woda o ciepłocie 50° C, wprowadzona do żołądka, wyraźnie zwiększa wydzielanie żółci wątrobowej w pierwszej godzinie po wprowadzaniu zmniejsza jej stężenie i zwiększa bezwzględną ilość pozostałości suchej, cholesterolu, bilirubiny, żółcianów, chlorków, azotu całkowitego i niebiałkowego. Mięso zwiększa znacznie ilość żółci wątrobowej, obniżając jednocześnie jej stężenie ogólne oraz stężenie stałych jej składników, prócz chlorków, zasobu zasad, pH i napięcia powierzchniowego, które nie ulegają większym zmianom. Tłuszcze także wzmagają wydzielanie żółci wątrobowej, obniżają ogólnie jej stężenie oraz stężenie jej składników i zwiększają bezwzględną ich ilość. Najsilniejsze działanie żółciopędne z tłuszczów wywiera oliwa, kolejno coraz mniejsze: masło, żółtka jaj i słonina. Read more „Mieso zwieksza znacznie ilosc zólci watrobowej”

Green przekonal sie, ze w szkolach, w których studenci uzyskali najlepsze wyniki, stosowano najczesciej metode druga (dyskusja)

Green przekonał się, że w szkołach, w których studenci uzyskali najlepsze wyniki, stosowano najczęściej metodę drugą (dyskusja). Istotnie, zastosowanie tej metody okazało się główną przyczyną stwierdzonych różnic. Metoda praktyki lekarskiej była również wartościowa, lecz nie tak dalece jak dyskusja, przynajmniej jeśli chodziło o rezultaty badań testowych. Szkoły, w których studenci uzyskali najsłabsze wyniki, stosowały obserwacje bez dyskusji i praktyki lekarskiej. Obserwacje w połączeniu z dyskusją i praktyką lekarską stosowane były przez najlepsze szkoły. Read more „Green przekonal sie, ze w szkolach, w których studenci uzyskali najlepsze wyniki, stosowano najczesciej metode druga (dyskusja)”