Wiedza naukowa byla wtedy o wiele prostsza i dzieki naszej ignorancji moglismy miec bardziej zdecydowany sad o sprawach niz obecnie

Wiedza naukowa była wtedy o wiele prostsza i dzięki naszej ignorancji mogliśmy mieć bardziej zdecydowany sąd o sprawach niż obecnie. Im więcej dowiadujemy się o świecie i ludziach, tym bardziej nasze pewniki i łatwe uogólnienia są podważane. Zrozumiale, że zarówno nauczyciele, jak i laicy w tej dziedzinie mogą często tęsknić do dawniejszych czasów, kiedy problemy były prostsze a środki zaradcze bardziej bezpośrednie i drastyczne. Wzrastający zasób wiadomości zmusza nas jednak do uświadomienia sobie, że to, co wydaje się nam problemem prostym i symptomem, jest tylko zewnętrznym przejawem złożonych warunków, a bezpośrednie i drastyczne środki zaradcze są zarówno niewłaściwe, jak i niebezpieczne. Ponieważ nauki społeczne, włączając w to psychologię, zajmują się badaniem- organizmów, których zachowanie się jest o wiele bardziej złożone niż przedmiot badań przyrodniczych, muszą postępować naprzód wolniej i o wiele ostrożniej. Potr zeba udoskonalenia metod kształcenia i innych dziedzin nauk stosowanych jest jednak tak duża, że nie możemy czekać na końcowe rezultaty, tak jak lekarze nie mogą pozwolić sobie na czekanie, aż będą wiedzieli wszystko, co można wiedzieć o infekcjach wirusowych. Lekarze, wychowawcy i inni przedstawiciele nauk stosowanych muszą stosować taką wiedzę, jaką posiadają, aby można było przyśpieszyć lepsze zrozumienie i lepsze rozwiązanie problemów, jakie stoją przed nimi. [przypisy: ginekolog, USG genetyczne, aparaty USG ]

Tradycyjne metody nauczania odwracaly te odpowiedzialnosc obciazajac nia dzieci, które mialy zrozumiec nauczyciela

Tradycyjne metody nauczania odwracały tę odpowiedzialność obciążając nią dzieci, które miały zrozumieć nauczyciela. Nauczyciel mówi dzieciom, co to jest, a sprawą dzieci miało być wyobrażenie sobie, co miał na myśli. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że taka postawa jest nie tylko zbytnim uproszczeniem procesu porozumiewania się, lecz również zwalnia nauczyciela od odpowiedzialności za ulepszanie własnej komunikatywności. W ostatnich latach wprowadzono kilka reform w celu udoskonalenia porozumiewania się w klasie i ulepszenia w ten sposób skuteczności kształcenia. Przeprowadzono szczegółową rewizję słów stosowanych w ćwiczeniach ortograficznych i w czytankach, aby ich zakres i treść przystosować do słów faktycznie używanych przez dzieci. Można jednak spotkać się z poglądem, że poszliśmy w tej rewizji za daleko. Przedstawiciele tego poglądu pytają: jak będzie możliwe rozszerzenie doświadczeń życiowych, jeżeli w nauczaniu ograniczymy się do tego, co dzieci już umieją? Problem przedstawiony tutaj jest jasny jak utrzymać słownictwo klasy w granicach pojęć zrozumiałych dla dzieci, a jednak kierować uczeniem się tak, aby było przeżyciem pobudzającym i rozszerzającym wiadomości. Innymi słowy, jak utrzymać słownictwo dostatecznie proste, aby zapewnić maksimum zrozumienia, i dostatecznie skomplikowane, alby maksymalnie zachęcić do uczenia się? Inni krytycy zwracają uwagę, że słownictwo przystosowane do „przeciętnego” dziecka jest zbyt trudne dla dziecka opóźnionego w rozwoju, a zbyt proste dla dziecka zdolnego. Znajdujemy się, więc w sytuacji, która powoduje frustracje zarówno dla opóźnionych w rozwoju umysłowym, jak i dla utalentowanych, których utrzymuje na miernym poziomie. [więcej w: USG genetyczne, Warszawa USG genetyczne, usg tarczycy Warszawa ]