Umiejetnosc ta obejmuje nie tylko specyficzne techniki powszechnie utozsamione z komunikowaniem sie, tzn

Umiejętność ta obejmuje nie tylko specyficzne techniki powszechnie utożsamione z komunikowaniem się, tzn. czytanie, pisanie i mówienie, lecz również znajomość spraw, które wado zakomunikować. Uczeń powinien zrozumieć, jak dalece pożądane jest efektywne komunikowanie się oraz, że uzyskanie lepszego komunikowania się jest tym, nad czym warto pracować. Dobre komunikowanie się jest nie tylko sprawą poznania różnych technik lub otwarcia dróg porozumienia się; obejmuje także rozwój postawy akceptacji w stosunku do innych ludzi. W warunkach, gdzie istnieje dobre porozumienie, jednostki interesują się nie tylko znalezieniem bardziej adekwatnych sposobów wypowiadania się, lecz również gotowe są przysłuchiwać się innym z przychylnym zainteresowaniem i uwagą. Zdają sobie sprawę, że porozumiewanie się jest zadaniem rzeczywiście trudnym, zadaniem, które wymaga od nas wiele wysiłków i nad którym trzeba stale pracować, jeżeli chcemy doprowadzić do lepszego wzajemnego zrozumienia. Często podstawą zła w świecie jest nieadekwatność zrozumienia i niski poziom sposobów porozumiewania się. Wiele niepowodzeń w nauczaniu wynika stąd, że dzieci nie rozumieją nauczycieli, a nauczyciele nie rozumieją dzieci. Odpowiedzialność za udoskonalanie form porozumiewania się w klasie spoczywa w znacznie większym stopniu na nauczycielu niż na dzieciach. Po pierwsze nauczyciel posiada większą umiejętność porozumiewania się, a po drugie jego pozycja umożliwia mu wytworzenie takiego klimatu emocjonalnego, który albo zachęci, albo przeszkodzi w nawiązaniu porozumienia. [więcej w: leczenie endometriozy forum, usg tarczycy Warszawa, usg żył kończyn dolnych ]

Chociaz w klasach tych uczniowie moga nie miec mozliwosci zadawania pytan, dyskutowania lub komentowania wykladu, nauczyciel stosuje jednak stawianie pytan, egzaminowanie i prace pisemne

Chociaż w klasach tych uczniowie mogą nie mieć możliwości zadawania pytań, dyskutowania lub komentowania wykładu, nauczyciel stosuje jednak stawianie pytań, egzaminowanie i prace pisemne. Jednakże nauczyciele zbyt często nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób środki te można zastosować do dwukierunkowego porozumiewania się lub do ocenienia skuteczności własnego nauczania. Postawy opisane powyżej przeszkadzają nie tylko porozumiewać się dwukierunkowo skutecznie, lecz również mogą nie pozwalać nauczycielom w zrozumieniu osobowości uczniów. Alwn Seodel i Paul Mussen zebrali pewną liczbę studentów znanych jako skrajnie autorytatywnych lub skrajnie nie autorytatywnym nastawieniu i zestawili ich w pary. Studentom umożliwiono wzajemne poznanie się, a następnie dano kwestionariusze, które miały na celu wykazać, w jakim stopniu jeden poznał drugiego. Eksperymentatorzy stwierdzili, że osoby O nie autorytatywnym nastawieniu dały trafniejsze oceny osób aut orytatywnych niż to zrobiły osoby autorytatywne o nie autorytatywnych. Wyniki innych badań wykazały również pewną sztywność w percepcjach osób autorytatywnych. Może się więc okazać, że nauczyciel, który czuje potrzebę panowania nad klasą, podobnie jak wspomniani wyżej autorytatywnie nastawieni studenci, jest mniej zdolny do poprawnej oceny osobowości innych. Theodore M. Newcomb pisze: „Jeżeli układ odniesienia jednostki jest tak ustalony, że pewne znaczenia są w nim zagubione, jednostka ta ma w tymże stopniu ograniczone możliwości komunikowania się” . [hasła pokrewne: usg żył kończyn dolnych, prowadzenie ciąży Warszawa, ginekolog Warszawa Śródmieście ]