Porozumiewanie sie jeszcze bardziej skuteczne

Porozumiewanie się jeszcze bardziej skuteczne. Nauczyciel utrzymuje z poszczególnymi uczniami porozumiewanie się dwutorowe i pozwala również uczniom w oparciu o zasady formalne porozumiewać się między sobą, 3. Porozumiewanie się bardziej skuteczne. Nauczyciel próbuje prowadzić z poszczególnymi uczniami porozumiewanie się dwutorowe. 4. Porozumiewanie się najskuteczniejsze. Nauczyciel staje się członkiem grupy i pozwala wszystkim członkom grupy, włączając w nią siebie, na wzajemne porozumiewanie się. Filozoficzna podstawa braku zrozumienia przez nauczycieli potrzeby szerszego wzajemnego porozumiewania się polega na tradycyjnym przekonaniu, że dorośli są ważniejsi niż dzieci. Innymi słowy uważa się, że to co nauczyciel ma do powiedzenia czy zakomunikowania jest ważniejsze od tego, co mają do powiedzenia lub zakomunikowania dzieci. Nawet jeśli bronimy poglądu, że taki właśnie powinien być stosunek pomiędzy nauczycielem a uczniem, musimy uznać po trzebę dwukierunkowego porozumiewania się w jaki sposób nauczyciele mogą się przekonać, że uczniowie ich nie rozumieją? Jeśli porozumiewanie się jest ograniczone do procesu jednokierunkowego, jak może uczeń prosić o wyjaśnienie spraw niezrozumiałych? W najbardziej tradycyjnej sytuacji uczenia się, tak bardzo popularnej w szkołach europejskich, nauczyciel wznosi pomiędzy sobą a klasą barierę psychologiczną, która jest prawie nie do przebycia. [przypisy: ginekolog Warszawa, Warszawa ginekolog, Ginekolog łódź ]

Green przekonal sie, ze w szkolach, w których studenci uzyskali najlepsze wyniki, stosowano najczesciej metode druga (dyskusja)

Green przekonał się, że w szkołach, w których studenci uzyskali najlepsze wyniki, stosowano najczęściej metodę drugą (dyskusja). Istotnie, zastosowanie tej metody okazało się główną przyczyną stwierdzonych różnic. Metoda praktyki lekarskiej była również wartościowa, lecz nie tak dalece jak dyskusja, przynajmniej jeśli chodziło o rezultaty badań testowych. Szkoły, w których studenci uzyskali najsłabsze wyniki, stosowały obserwacje bez dyskusji i praktyki lekarskiej. Obserwacje w połączeniu z dyskusją i praktyką lekarską stosowane były przez najlepsze szkoły. Green zwraca jednak uwagę, że wyższość wyników szkół stosujących dyskusje w połączeniu z praktyką w porównaniu ze szkołami opierającymi się w dużym stopniu na wykładach nie była zależna jedynie od stosowanych metod. „Natomiast fakt szerokiego stosowania tych metod wskazywał, że szkoła na tyle interesowała się nauczaniem i swoimi studentami, aby nie żałować czasu i wysi łku potrzebnego dla bliskiej współpracy indywidualnie z poszczególnymi studentami i w małych grupach. Taki stosunek musiał wpłynąć na lepsze rezultaty”. Gdy nauczyciele sprzeciwiają się nowszym metodom ze względu na brak w nich integracji, mówią o integracji z punktu widzenia nauczyciela przeoczając fakt, że w ostatecznym wyniku integracja musi być dokonana przez ucznia. O uczeniu się decyduje układ odniesienia ucznia a nie nauczyciela. Możliwe, że dyskusje na temat raka omówione w opisie badań cytowanych powyżej mogły wydawać się słabo zintegrowane z punktu widzenia wykładowcy, jednak okazały się lepszym sposobem podejścia do studiów medycznych niż dobrze zorganizowane wykłady. [hasła pokrewne: usg żył kończyn dolnych, aparaty USG, Warszawa ginekolog ]