Umiejetnosc ta obejmuje nie tylko specyficzne techniki powszechnie utozsamione z komunikowaniem sie, tzn

Umiejętność ta obejmuje nie tylko specyficzne techniki powszechnie utożsamione z komunikowaniem się, tzn. czytanie, pisanie i mówienie, lecz również znajomość spraw, które wado zakomunikować. Uczeń powinien zrozumieć, jak dalece pożądane jest efektywne komunikowanie się oraz, że uzyskanie lepszego komunikowania się jest tym, nad czym warto pracować. Dobre komunikowanie się jest nie tylko sprawą poznania różnych technik lub otwarcia dróg porozumienia się; obejmuje także rozwój postawy akceptacji w stosunku do innych ludzi. W warunkach, gdzie istnieje dobre porozumienie, jednostki interesują się nie tylko znalezieniem bardziej adekwatnych sposobów wypowiadania się, lecz również gotowe są przysłuchiwać się innym z przychylnym zainteresowaniem i uwagą. Zdają sobie sprawę, że porozumiewanie się jest zadaniem rzeczywiście trudnym, zadaniem, które wymaga od nas wiele wysiłków i nad którym trzeba stale pracować, jeżeli chcemy doprowadzić do lepszego wzajemnego zrozumienia. Często podstawą zła w świecie jest nieadekwatność zrozumienia i niski poziom sposobów porozumiewania się. Wiele niepowodzeń w nauczaniu wynika stąd, że dzieci nie rozumieją nauczycieli, a nauczyciele nie rozumieją dzieci. Odpowiedzialność za udoskonalanie form porozumiewania się w klasie spoczywa w znacznie większym stopniu na nauczycielu niż na dzieciach. Po pierwsze nauczyciel posiada większą umiejętność porozumiewania się, a po drugie jego pozycja umożliwia mu wytworzenie takiego klimatu emocjonalnego, który albo zachęci, albo przeszkodzi w nawiązaniu porozumienia. [więcej w: krople na zapalenie spojówek bez recepty, rehabilitacja po endoprotezie biodra, przychodnia batorego ]

Powiązane tematy z artykułem: krople na zapalenie spojówek bez recepty przychodnia batorego rehabilitacja po endoprotezie biodra