UTRATA INTEGRACJI

UTRATA INTEGRACJI. W sytuacji, w której dominuje nauczyciel, przejawia się tendencja, aby materiał nauczania obejmował fakty i umiejętności ze sobą niepowiązane. Nauczyciel potrafi dostrzec powiązania pomiędzy osobami kolejnych prezydentów a wypadkami historycznymi w Stanach Zjednoczonych. Znajomość poszczególnych prezydentów stanowi dla niego coś w rodzaju przewodnika lub tablicy chronologicznej. Wojna w roku 1812 wiąże się z prezydenturą Jeffersona i Madisona, budowa Kanału Panamskiego z okresem Theodora Roosevelta i tak dalej. Lecz dziecko, które ma się nauczyć na pamięć nazwisk prezydentów Stanów Zjednoczonych, nie dostrzega tych powiązań. Zadanie to jest dla niego zadaniem bez większego znaczenia. Musi je wykonać, aby otrzymać pochwalę lub dla uniknięcia nagany. Powołując się na badania (które omawialiśmy w rozdziale 8) dotyczące uczenia się sylab z sensem i bez sensu, możemy przewidywać, że większość dzieci zapomni nazwisk kolejny ch prezydentów, jeżeli uczy się ich bez żadnego kontekstu znaczeniowego. Trafność tego przewidywania można wykazać dość łatwo, pytając dorosłych, którzy jako dzieci musieli nauczyć się kolejnych nazwisk prezydentów, czy jeszcze je pamiętają. [więcej w: gościec objawy, staw rzekomy, gościec stawowy objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: gościec objawy gościec stawowy objawy staw rzekomy