W klasach, w których nauczyciel dominuje, porozumiewanie sie miedzy nim a uczniami napotyka na pewne trudnosci

W klasach, w których nauczyciel dominuje, porozumiewanie się między nim a uczniami napotyka na pewne trudności. Nauczyciele uważają porozumiewanie się za proces jednokierunkowy (ad nauczyciela do ucznia) i ignorują fakt, że są odpowiedzialni za pomoc uczniom w porozumiewaniu się z nim. Utrudnia to nauczycielowi nie tylko zorientowanie się, jak skutecznie przekazuje uczniom dany przedmiot nauczania, lecz również przeszkadza mu w uzyskaniu zrozumienia uczniów, jak jednostek. Jedną z podstawowych funkcji kształcenia jest udoskonalanie porozumiewania się. Jest to zadanie szerokie i wielofazowe; na nieszczęście przy tradycyjnym systemie kształcenia ciężar porozumiewania się spoczywa nie – jak powinien – na nauczycielu, lecz na uczniu. Szkoły o systemie koncentrującym się na osobie nauczyciela nie wprowadzają prób lepszego zrozumienia dzieci procesów uczenia się, w głównej mierze, dlatego, że takie zrozumienie komplikuje i utrudnia pracę nauczyciela. Jedn akże, jak wykazał postęp nauki, starsze, prostsze sposoby rozwiązywania problemów nie zawsze są najlepsze. Czasami są nawet niebezpieczne. Ponieważ potrzeba udoskonalenia metod kształcenia jest naprawdę wielka, powinniśmy lepiej zrozumieć złożone zagadnienia uczenia się i zachowania w klasie. Takie zrozumienie nie może jednak zapanować, dopóki nauczanie koncentruje się na osobie nauczyciela, dopóki uważamy, że zrozumienie dzieci nie jest tak ważne jak rozumienie przedmiotu nauczanego. Dziecko jako centrum sytuacji uczenia się. Dziecko często łatwiej uczy się od kolegi niż od dorosłego. [więcej w: najnowsza wersja wtyczka vlc web plugin, rekonwalescencja po operacji przegrody nosowej, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych ]

Powiązane tematy z artykułem: najnowsza wersja wtyczka vlc web plugin pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych rekonwalescencja po operacji przegrody nosowej