Wszystkie te czynniki sprawiaja, ze nauczyciel staje sie w wielu szkolach postacia centralna i dominujaca

Wszystkie te czynniki sprawiają, że nauczyciel staje się w wielu szkołach postacią centralną i dominującą. W klasach, w których panuje nauczyciel, jego życzenia, potrzeby i uczucia znajdują się na pierwszym planie. Nauczyciel chce najwięcej mówić, popiera metody wykładu, ćwiczeń i wydawania lekcji. Panowanie nauczyciela nad uczeniem się dzieci występuje także szeroko w warunkach masowego kształcenia, które wymaga od nauczyciela poświęcenia dużej ilości czasu na sprawy organizacyjne. Zadawanie prac domowych jest inną ulubioną metodą kształcenia skupiającego się na osobie nauczyciela. Jedną z cech, charakteryzujących uczniów zainteresowanych przedmiotem, jest gotowość do wykonywania pracy poza klasą. Nie znaczy to jednakże, że możemy zmienić słabych uczniów w dobrych wymagając od ruch odrabiania prac domowych. Badania nie wykazały, aby zadawanie prac domowych miało dużą wartość dla nauki szkolnej, rodzice jednak często domagają się , aby zadawać dzieciom prace do domu, ponieważ daje im to dodatkową podstawę do kontroli zachowania się dzieci. Egzaminy mogą być pomocnym środkiem zarówno dla nauczy cieli, jak i dla uczących się, lecz atmosfera, która im towarzyszy, pozbawia je w znacznej mierze ich potencjalnych wartości. Doszło do tego, że dzieci uważają testy nie za pomoc w uczeniu się, lecz za źródło możliwego niepowodzenia. [przypisy: przychodnia 11 listopada, mega med bełchatów, najnowsza wersja wtyczka vlc web plugin ]

Powiązane tematy z artykułem: mega med bełchatów najnowsza wersja wtyczka vlc web plugin przychodnia 11 listopada