WZRASTAJACA ZLOZONOSC PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH

WZRASTAJĄCA ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH. Z przedstawionych problemów wynika, że gdy stawiamy przed sobą podwójne, zadanie: lepszego zrozumienia dzieci i zgodnie z tym zreformowania procesu nauczania, zagadnienie nie upraszcza się, lecz komplikuje. To jest powodem zniechęcenia wielu nauczycieli. Twierdzą oni, bowiem, że rozumienie dzieci nie rozwiązuje żadnych problemów, lecz właśnie stwarza nowe. Mówią również, że nauczanie jest pracą dostatecznie ciężką, nie należy, więc wprowadzać prób utrudniania jej. Nie powinniśmy może być zbyt krytyczni w stosunku do nauczycieli, którzy wybierają metody nauczania wypływające z przyjęcia metod skoncentrowanych na osobie nauczyciela, z systemu przewagi nauczyciela. Jeżeli postępują w ten sposób, znajdują poparcie u większości społeczeństwa, które uważa, że łatwiej zrozumieć szkoły skupiające uwagę raczej na dorosłych niż na dzieciach. Pewna ilość wybitnych szkół, jak Bostońska Łacińska Szkoła Średnia i niektóre inne stosując metody i program koncentrujące się na osobie nauczyciela osiągały w nauczaniu widoczne sukcesy. Zazwyczaj nie dostrzega się jednak faktu, że do takich szkól uczęszcza wyselekcjonowana mniejszość. Ponadto trudno byłoby określić, w jakim stopniu wyższość osiągniętego wykształcenia jest wynikiem formalnego wykształcenia otrzymanego w szkole, w jakim zaś – nieformalnego zdobytego poza szkolą. Pod niektórymi względami pedagogika znajduje się obecnie na takim poziomie, na jakim znajdowały się przed stu laty nauki przyrodnicze. [hasła pokrewne: staw rzekomy, gościec stawowy objawy, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych ]

Powiązane tematy z artykułem: gościec stawowy objawy pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych staw rzekomy