Zmiany w wydatkach na opiekę zdrowotną i jakość 4 lat w globalnej płatności czesc 4

Zbadaliśmy również różnice różnic w ocenie ryzyka między grupą AQC a grupą kontrolną, które mogą odzwierciedlać zmiany w intensywności kodowania. Błędy standardowe zostały zgrupowane zgodnie z planem i zostały zgłoszone z dwustronnymi wartościami P.30,31 Analizy jakości wykorzystały nieskorygowane podejście różnicujące różnice, biorąc pod uwagę, że wyniki jakości HEDIS zostały zebrane. Wydajność została uznana za odsetek zarejestrowanych, którzy kwalifikowali się do środka, którego opieka spełnia kryteria jakości w danym roku. Wszystkie analizy zostały wykonane przy użyciu oprogramowania Stata, wersja 13 (StataCorp).
Wyniki
Populacja
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kohorty i grupy kontrolnej AQC (Alternative Quality Contract). Charakterystyka czterech kohort AQC była podobna do charakterystyki w grupie kontrolnej (tabela 1). Kohorta AQC 2009 składała się z siedmiu organizacji z około 1100 PCP i 2000 specjalistów. Porównania między każdą kohortą a grupą kontrolną, zarówno przed, jak i po interwencji, przedstawiono w tabeli S3 w dodatkowym dodatku.
Wydatki na roszczenia
Rysunek 1. Rysunek 1. Nieskorygowane wydatki w kohorcie kontraktu alternatywnej jakości na rok 2009 (AQC) a grupa kontrolna, 2006-2012. Panel A pokazuje całkowite nieskorygowane wydatki. Panel B pokazuje wyniki w zależności od miejsca opieki (ambulatoryjna [IP] lub ambulatoryjna [OP]) i rodzaju wniosku (placówka [Fac] lub specjalistka [Prof]). Grupa kontrolna składała się z ubezpieczonych na zasadach komercyjnych zarejestrowanych w planach sponsorowanych przez pracodawcę w ośmiu stanach północno-wschodnich: Connecticut, Maine, New Hampshire, New Jersey, Nowym Jorku, Pensylwanii, Rhode Island i Vermont. Pionowa linia na początku 2009 r. Wskazuje początek okresu AQC.
Tabela 2. Tabela 2. Zmiany w wydatkach medycznych i płatnościach ogółem związanych z AQC, według kohorty i roku. Niedostosowane wydatki na odszkodowania w kohorcie AQC w 2009 r. Rosły wolniej po zawarciu umowy, w porównaniu z grupą kontrolną (wykres 1). W skorygowanej analizie wydatek na leczenie wzrósł średnio o 62,21 USD na osobę zarejestrowaną na kwartał mniej w kohorcie AQC niż w grupie kontrolnej w 4-letnim okresie postinterwencji (P <0,001), co stanowiło średnią oszczędność 6,8% w porównaniu z średni postinterwencja zapewnia poziom wydatków w kohorcie AQC (tabela 2). Trendy w zakresie preorientacji nie różniły się istotnie między grupą AQC a grupą kontrolną (różnica, - 4,57; P = 0,86), co sugeruje, że różnice w wydatkach pointerwencyjnych nie wynikały z różnych trajektorii wydatków. Nie znaleziono różnicowych różnic w wartościach ryzyka DxCG między grupą AQC a grupą kontrolną (różnica, -0,0015; P = 0,57), co sugeruje, że zachowanie kodowania nie miało istotnego wpływu na wyniki.
Oszczędności były najbardziej widoczne w warunkach ambulatoryjnych w 4-letnim okresie postinterwencyjnym: 4,0% w przypadku wydatków profesjonalnych (P = 0,004) i 19,3% w przypadku wydatków na wyposażenie (P <0,001) (tabela S4 w dodatku uzupełniającym). Wśród kategorii usług oszczędności były największe w odniesieniu do procedur (8,7%, P <0,001), obrazowania (10,9%, P <0,001) i testów (9,7%, P <0,001). Podgrupy ryzyka poprzedzającego i bez ryzyka wcześniejszego miały podobne zmiany w wydatkach, w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio -6,3% i -7,7%, P <0,001) (tabela S5 w dodatkowym dodatku) [patrz też: gonartroza leczenie, najnowsza wersja wtyczka vlc web plugin, materac przeciwodleżynowy refundacja ]

Powiązane tematy z artykułem: gonartroza leczenie materac przeciwodleżynowy refundacja najnowsza wersja wtyczka vlc web plugin